Porozumienie z firmą N&N Nadratowski

W dniu 7 listopada 2022 r. nasza szkoła podpisała porozumienie o partnerstwie i współpracy z firmą N&N Nadratowski.

W ramach tej umowy firma N&N Nadratowski od tego roku szkolnego objęła patronatem klasę Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz.  

Dzięki porozumieniu uczniowie będą mogli odbywać w zakładzie miesięczne praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne i przedmiotowe. Przełoży się to na podwyższenie jakości kształcenia oraz zapewni kontakt z najnowszymi technikami, maszynami i urządzeniami, a w przyszłości możliwość zatrudnienia.

W ramach patronatu nauczyciele ZST będą mogli odbywać szkolenia branżowe, a firma będzie również współuczestniczyć w organizowaniu przez ZST w Płocku konkursów oraz sponsorowaniu nagród dla ich laureatów.

Scroll to Top
Skip to content