Technik spawalnictwa

Ogólna charakterystyka zawodu

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym, jak i średnim – technik spawalnictwa. Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych
z pasją, którzy po zdobyciu kwalifikacji znajdą zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

Sylwetka absolwenta


Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych.

Perspektywy zawodowe

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • w budownictwie przemysłowym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych pojazdów mechanicznych, maszyn przemysłowych, maszyn rolniczych, taboru kolejowego,
 • w górnictwie, przemyśle metalowym,
 • w stoczniach, przedsiębiorstwach produkujących sprzęt wodny,
 • zakładach naprawczych infrastruktury transportowej,
 • zakładach rzemieślniczych.

Ponadto technik spawalnictwa może kontynuować edukację na uczelni technicznej w celu uzyskania tytułu międzynarodowego inżyniera spawalnictwa.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na 2 metody spawalnicze

Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na dwie metody spawania:

 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111
 • elektrycznego stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych – MAG 135

* – uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Scroll to Top
Skip to content