Operator obrabiarek skrawających kl. 1c

(z obsługą suwnic i żurawi – dodatkowe uprawnienia)

Ogólna charakterystyka zawodu

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki, w tym obrabiarki sterowane numerycznie (CNC).

Perspektywy zawodowe

Jako operator obrabiarek skrawających znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach:

  • przemysłu metalowego i maszynowego
  • obsługowo-naprawczych
  • produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Szkoła branżowa i co dalej? 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik, jeśli:

  • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia)
  • potwierdzisz kwalifikację 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Naukę możesz kontynuować w Branżowej Szkole II stopnia w ZST.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na obsługę suwnic i żurawi

Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę suwnic hakowych, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych (kat. II S oraz kat. II W).

Dzięki powyższym uprawnieniom zostaniesz:

  • operatorem obrabiarek skrawających
  • rozszerzysz swoje kompetencje operatora i podejmiesz pracę tam, gdzie transport bliski stanowi część procesu produkcyjnego.

* – uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Scroll to Top
Skip to content