O projekcie

Projekt o ekologii

W latach 2023-2025 ZST będzie koordynatorem międzynarodowego projektu partnerskiego pt.: Act eco-locally to change into eco-globally („Działaj eko-lokalnie, aby zmienić się w eko-globalnie”). Projekt będzie realizowany wspólnie z 5 szkołami: z Turcji, Rumunii, Portugalii, Grecji oraz Chorwacji.

Na początku realizacji projektu w Płocku odbędzie się międzynarodowe spotkanie koordynatorów oraz przedstawicieli dyrekcji szkół w celu ustalenia szczegółów współpracy oraz produktów końcowych. Projekt zakończy się konferencją podsumowującą działania w projekcie, która odbędzie się w Turcji.

W ramach projektu odbędą się międzynarodowe warsztaty ekologiczne w każdym kraju – spotkania dla partnerów projektu oraz działania lokalne – warsztaty i różne akcje ekologiczne w każdej szkole partnerskiej.

Nasz projekt, przygotowany przez panią Agnieszkę Stańczyk-Jabłońską, znalazł się na bardzo wysokim 6 miejscu rankingu programu ERASMUS+ w sektorze „Edukacja szkolna”, AKCJA 2 Współpraca organizacji i instytucji, Partnerstwa na rzecz współpracy i wymiany praktyk.
Czekamy na podpisanie umowy.

Scroll to Top
Skip to content