Technik mechanik kl. 1tw  (Szkoła Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie) – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

(z rozszerzonym programem spawalnictwa – uprawnienia na dwie metody spawania)

 Ogólna charakterystyka zawodu
Zawód technika mechanika obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.

Technik mechanik posiada ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami
i urządzeniami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, urządzenia spawalnicze, dźwignice, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki.

Perspektywy zawodowe
Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie:

  • w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej
  • w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej
  • na różnych stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją
    i naprawami maszyn
  • jako przedstawiciel handlowy.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na 2 metody spawalnicze

Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na dwie metody spawania:

  • elektrycznego stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111
  • elektrycznego stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych– MAG 135

Dzięki powyższym uprawnieniom ukończysz szkołę z dwoma zawodami: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz spawacz.

* – uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.