Technik mechanik kl. 1tc – Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

(z obsługą suwnic i żurawi – dodatkowe uprawnienia)

Ogólna charakterystyka zawodu
Obrabiarki sterowane numerycznie znajdują się we wszystkich nowoczesnych dużych
i małych zakładach produkcyjnych z branży mechanicznej, co aktualnie stwarza wyjątkowe zapotrzebowanie na techników mechaników z kwalifikacją MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających, gdyż programiści i operatorzy obrabiarek CNC stanowią elitę wśród pracowników branży mechanicznej.

Absolwenci będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych i sterowanych numerycznie obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną;
  • organizowania i nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Perspektywy zawodowe
Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie w:

  • zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej
  • sferze produkcyjnej i usługowej na różnych stanowiskach, najczęściej na stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na obsługę suwnic i żurawi

Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego na obsługę suwnic hakowych, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych (kat. II S oraz kat. II W).

Dzięki powyższym uprawnieniom zostaniesz:

  • operatorem obrabiarek skrawających
  • rozszerzysz swoje kompetencje operatora i podejmiesz pracę tam, gdzie transport bliski stanowi część procesu produkcyjnego.

* – uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

 

 

Scroll to Top
Skip to content