Technik mechatronik kl. 1tm

(z projektowaniem i drukiem 3D)

Ogólna charakterystyka zawodu
Technik mechatronik jest zawodem interdyscyplinarnym. Istotnym składnikiem mechatroniki jest mechanika i elektrotechnika. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z mechaniki, elektryki, elektroniki i programowania.

Do podstawowych zadań zawodowych technika mechatronika należy: montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych, tworzenie dokumentacji technicznej, programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych, w tym robotów przemysłowych i sterowników PLC, automatyzacja i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych sposobów pomiarowych
i technik komputerowych.

Perspektywy zawodowe
Jako technik mechatronik możesz prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń powszechnego użytku lub podjąć pracę w:

  • dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru
  • małych firmach, w których pracownik wykonuje wiele czynności i zadań od produkcji do utrzymania ruchu
  • serwisach i stacjach diagnostycznych oferujących usługi diagnostyczne oraz świadczące naprawy w zakładach pracy.

Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST możesz nabyć umiejętności w zakresie projektowania i druku 3D.

Dzięki powyższym umiejętnościom rozszerzysz swoje kompetencje technika mechatronika
o obsługę drukarek 3D, przygotowanie modelu do wydruku 3D i wydruk modelu na drukarce 3D.

 

Skip to content