Technik grafiki i poligrafii cyfrowej kl. 1tg

(z rozszerzonym programem animacji komputerowej)

Ogólna charakterystyka zawodu
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje
i publikuje internetowe projekty multimedialne, w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
W naszym Technikum uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe, w tym: Photoshop, Illustrator, InDesign CC, COREL Draw GraphicSuite.
Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej.

 Perspektywy zawodowe
Jako technik grafiki i poligrafii cyfrowej możesz prowadzić własną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu grafiki komputerowej lub podjąć pracę w:

  • studiach graficznych
  • agencjach reklamowo-wydawniczych
  • drukarniach
  • firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw

Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST, dzięki rozszerzeniu obejmującemu projektowanie animacji komputerowej, uzyskasz dodatkowe umiejętności z zakresu projektowania animacji komputerowej z użyciem programów Adobe Photoshop i Adobe After Effects, a także animacji 3D w programach firmy Autodesk.

 

Scroll to Top
Skip to content