Technik informatyk kl. 1ti 

(z programowaniem aplikacji mobilnych)

Ogólna charakterystyka zawodu
Technik informatyk dobiera podzespoły komputerowe celem skonfigurowania komputera klasy PC do konkretnego zastosowania oraz montuje komputer z dobranych elementów. Instaluje różnorodne oprogramowanie systemowe, odpowiednio je konfiguruje  oraz instaluje
i konfiguruje oprogramowanie użytkowe do potrzeb użytkownika. Dokonuje diagnostyki
i naprawy podzespołów komputerowych i elementów wyposażenia stanowiska komputerowego. Podłącza komputer do sieci i konfiguruje odpowiednio urządzenia sieciowe np. routery, switch’e itp., zabezpiecza komputer, aby praca w sieci była bezpieczna.

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, tworzy/administruje bazy danych sklepów internetowych i/oraz administruje systemami zarządzania treścią.

Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje, tworzy i administruje bazami danych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Doradza klientowi
w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony www. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk
i filmy na potrzeby stron internetowych.

Perspektywy zawodowe
Jako technik informatyk możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego, baz danych, aplikacji internetowych
i mobilnych lub podjąć pracę:

–   w firmach informatycznych
–   na stanowiskach w obsłudze systemów firm różnych branż, wśród których mogą być:

  • ośrodki obliczeniowe
  • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
  • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
  • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
  • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
  • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów
  • wydawnictwa i drukarnie
  • studia graficzne i dźwiękowe
  • studia telewizyjne i filmowe.

Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST możesz nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie programowania aplikacji mobilnych.
Dzięki powyższym umiejętnościom będziesz potrafił tworzyć oprogramowanie działające na smartfonach w systemie Android

 

Scroll to Top
Skip to content