SMS

Historia SMS

Historia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku została powołana do istnienia w roku 1984 przy  Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Jej powstanie było efektem działań  Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 –  obecnej ZST(dyr. Janusz Małaczewski ), Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego ( Prezes Maciej Sandomierski), wojewódzkich władz sportowych i oświatowych oraz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Pierwszym dyrektorem Szkoły został  mgr Marian Choczyński – doświadczony trener i nauczyciel wychowania fizycznego w ZSZ nr 3.

Pierwszy rok działalności szkoły polegał przede wszystkim na objęciu opieką finansową i organizacyjną  zawodników   aktualnie uprawiających wioślarstwo i będących uczniami różnych klas w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

Ideą powstawania szkół mistrzostwa sportowego było bowiem stworzenie dla wybitnych sportowców takich warunków do nauki i trenowania by mogli osiągać mistrzostwo sportowe i ukończyć z powodzeniem szkołę , z maturą włącznie … .

 Jednocześnie rozpoczął się nabór do pierwszej klasy SMS, która rozpoczęła naukę w  technikum mechanicznym od 1 września 1985 roku. Pierwszym rocznikiem  który zaczynał naukę w zorganizowanych strukturach SMS był rocznik 1970. Ot tego czasu , corocznie szkoła organizuje nabory do klas pierwszych polegające na :

  –  ocenie stanu zdrowia,

  –   określaniu perspektywy wzrostu,

  –  ocenie stanu fizjologicznego kandydatów  ( testy i sprawdziany trenerskie)

  –  określeniu poziomu zaawansowania dydaktycznego kandydatów ( egzaminy wstępne )

Szkoła zatrudniła trenerów do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wioślarstwa dla kolejnych roczników. Pierwszymi byli : Bohdan Karwowski, Grzegorz Stellak,  Janusz Kołodziejczyk, Piotr Władyniak, Jerzy Podsędek, Eugeniusz Błaszczak.

W roku 1994 do grona szkoleniowców dołączyli : Elżbieta Jankowska i Jacek Karolak            ( absolwent pierwszego rocznika SMS), zaś od roku 1997  – Wojciech Jankowski. Od 1 września 1999 roku pracę w SMS rozpoczął Andrzej Petrykowski – absolwent czwartego rocznika SMS.  Od roku 1995 funkcję dyrektora SMS pełni Tadeusz Cieszkowski

Z uwagi na wybitnie męski profil technikum  mechanicznego SMS, dyrekcja ZST, dla zachęcenia dziewcząt do uprawiania sportu ,od 1 września 2003 r. powołała dodatkowo do istnienia Liceum Ogólnokształcące SMS nr 6 ( Uchwała nr 1183/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku).

W związku z reformą szkolnictwa w Polsce, od 1 września 2003  roku w strukturach SMS istnieje również gimnazjum sportowe ( G 12 ) z dwiema klasami równoległymi,  wioślarską i piłkarską ( Uchwała nr 1182/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 r. )

W latach 2003 – 2005 w Szkole Mistrzostwa Sportowego pracowała również trenerka Agnieszka Kruszewska.

Od 1 stycznia 2004 roku w SMS Płock funkcjonuje druga dyscyplina – badminton. W związku z tym zostali zatrudnieni szkoleniowcy od tej dyscypliny: Magdalena Koba i Andrzej Rosiak  a następnie Małgorzata Sroka .

Od roku 2002 funkcję dyrektora SMS pełni Bernard Szymański , późniejszy dyrektor Zespołu Szkół Technicznych . Pracę w SMS-ie rozpoczął Łukasz Olczak – absolwent z roku 2002.

Od września od 1 stycznia 2005 Szkołą Mistrzostwa Sportowego kieruje mgr Leszek Brzeski.

W roku 2007 , do pracy z wioślarzami zatrudnieni zostali następni szkoleniowcy – absolwenci SMS : Piotr Sałkowski i Krzysztof Kaliński  a  w roku 2008 – Agnieszka Lepczak.

We wrześniu 2009 – w roku 25- lecia SMS, naukę w szkole  rozpoczyna 86 wioślarzy i wioślarek , zgrupowanych w trzech klasach gimnazjum, 3 klasach liceum ogólnokształcącego i 4 technikum mechanicznego.

 

Kalendarium + najważniejsze wydarzenia – sukcesy uczniów oraz absolwentów SMS

Rok Najważniejsze wydarzenia
1984 Powołanie do istnienia SMS przy ZSZ nr 3 w Płocku
1985 Naukę w SMS rozpoczyna pierwszy nabór – rocznik 1970

4 zawodników uczestniczy w Mistrzostwach Świata Juniorów w Brandenburgu/NRD : IV m dwójka ze sternikiem ( Tomasz Tomiak, Krzysztof

Polańczyk, st. Michał Cieślak)

Regatach Przyjaźni w Bydgoszczy

– Srebrny medal w ósemce: Marek Parulski i Artur Jankowski,

– brązowy medal dwójki ze sternikiem: Krzysztof Polańczyk, Tomasz Tomiak,

Michał Cieślak

1986 Mistrzostwa Świata Juniorów w Rudnicach / Czechosłowacja:

– V m dwójka ze sternikiem: Artur Jankowski, Jacek Gaworski, st. Michał

Cieślak

 XI m czwórka ze sternikiem: Paweł Pilewski, Piotr Czachorowski, st. Andrzej

Ambroziak

– jedynkarz Dariusz Antczak ( finał C)

Regatach Przyjaźni w Trokach / ZSRR:

– IV m czwórka bez sternika: Robert Lewandowski, Tomasz Olenderek, Piotr

Wojkowski, Andrzej Zakrzewicz.

– VII m ósemki: Piotr Nowakowski, Robert Orzeszek, Krzysztof Liszewski, Jacek Karolak, Maciej Gawryszczak, Marek Kowalski, Krzysztof

Kłosiewski, Ireneusz Gontarek, st. Sylwester Ludwiczak

1987 Regaty Przyjaźni w Rudnicach / Czechy

– Srebrny medal czwórki bez sternika

 brązowy medal ósemki.( 100% SMS-  składy osad jak poniżej)

– IV m czwórki ze sternikiem: Maciej Nawrot, Jacek Wróblewski, Robert

Kalinowski, Grzegorz Miller, st. Radaszkiewicz Radosław   

Mistrzostwa Świata Juniorów w Kolonii:

– VI m czwórka bez sternika: Krzysztof Liszewski, Krzysztof Kłosiewski,

  Dariusz Matusiak, Ireneusz Gontarek; 

– VII m ósemka: Piotr Nowakowski, Robert Orzeszek, Marek Kowalski, Jacek

Karolak, Rafał Jędrzejczak, Maciej Gawryszczak, Maciej Szutowski, Stanisław Szczutowski, st. Leszek Sylewster Ludwiczak.

1988 Igrzyska Olimpijskie w Seulu – VII m Wojciecha Jankowskiego ( absolwenta) w osadzie dwójki ze sternikiem

VI m – w Regatach Przyjaźni – ósemka: Barbara Adamska, Elżbieta Cywińska, Agnieszka Miksztal, Ewa Kowalewska, Brygida Foreńska, Beata Sicińska, Katarzyna Sobczyńska, Jadwig Sobótka, st. Małgorzata Rączkowska

1989 Mistrzostwa Świata Seniorów: VI m Tomasza Tomiaka w dwójce ze sternikiem

Mistrzostwa Świata Juniorów: VII m Agnieszki Kruszewskiej w czwórce podwójnej

Regaty Przyjaźni: VI m Doroty Piegat i Małgorzaty Mazurek w czwórce bez sterniczki,  VI m Agnieszki Kruszewskiej w dwójce podwójnej, VI m ósemki  zWaldemarem Szczechowiczem, Jackiem Streichem, Henrykiem Mielczarkiem i Robertem Klekowickim

1990 Naukę w SMS kończy pierwszy rocznik

V m czwórki bez sterniczki w Regatach Przyjaźni

1991  MŚ Juniorów w Banyoles : brązowy medal  dwójki ze sternikiem :Artur Szachmytowski, Piotr Olszewski, Sławomir Malec – sternik

IV m – czwórki podwójnej z Honoratą Motylewską

1992 IO w Barcelonie – brązowy medal absolwentów SMS: Tomasza Tomiaka,

Michała Cieślaka, Wojciecha Jankowskiego

Puchar Narodów (U23):

 – VI m czwórki bez sternika: Jacek Wróblewski, Konrad Pietrzak, Artur

Szachmytowski, Piotr Olszewski

   
1994 Obchody X – lecia SMS

Mistrzostwa Świata Seniorów:

– V m czwórki bez sternika z Wojciechem Jankowskim i Tomaszem Tomiakiem

Puchar Narodów w Paryżu (U23):

– złoty medal  Honoraty Motylewskiej w czwórce podwójnej,

– srebrny medal ósemkiKonrad Pietrzak i Mariusz Arcichowski,

Mistrzostwa Świata Juniorów w Monachium:

– VIII m ósemki – Piotr Ozdowski, Dominik Matuszewski, Tomasz Filiński

Bogdan Portalski, Tomasz Piórkowski, Piotr Bukmakowski, Tomasz Grochowski, Paweł Domański, st. Wojciech

Bielkowski.

Akademickie Mistrzostwa Świata

– złoty medalPiotr Nowakowski, Konrad Pietrzak, Artut Szachmytowski,

Piotr Olszewski

1995 Mistrzostwa Świata Juniorów w Poznaniu:

– VII m – ósemka: Piotr Ozdowski, Dominik Matuszewski, Tomasz Filiński

Bogdan Portalski, Tomasz Piórkowski, Piotr Bukmakowski, Tomasz Grochowski, Paweł Domański, st. Wojciech

Bielkowski.

1996 Mistrzostwa Świata Juniorów w Strtoclyde/ Szkocja:

– Brązowy medal w czwórce ze sternikiem: Mariusz Kopycki, Rafał

Chrobociński, st. Maciej Gomułka

Puchar Narodów (U23):

 – IV m czwórki bez sternika: Grzegorz Pietrowicz i Sławomir Jaroszewski

Baltic Cup w Koenhadze:

–  srebrny medal dwójki bez sternika – Więcławski Arkadiusz, Gościcki Dariusz

1997 Mistrzostwa Świata Juniorów w Hazelwinkel/BEL:

-V m. ósemka juniorów: 5 zaw : Arkadiusz Więcławski, Dariusz Gościcki,

Tomasz Chrapkowski, Robert Sobolewski, st. Mariusz  Malanowski.),

– VI m ósemka juniorek: – Katarzyna Maćkiewicz,

– VII m – czwórka bez sternika: Arkadiusz Więcławski, Tomasz Chrapkowski,

Dariusz Gościcki.

1998 Mistrzostwa Świata Juniorów w Ottensheim / AUT

– Srebrny medal czwórki bez sternika: Tomaszewski Michał, Sobierajski

 Tomasz,

– VI m Małgorzata Chrząszczyk w czwórce bez sterniczki ,

– VI m – Katarzyna Maćkiewicz w czwórce podwójnej,

– VIII m czwórka ze sternikiem: Krystian Stasiewicz, Kamil Wodzyński,

Artur Łyziński , Hubert Sobociński st. Łukasz Gajewski

Baltic Cup / Szwecja /

– złoty medal dwójki bez sternika – Zalewski Bogdan, Buchalski Piotr,

– srebrny medal – czwórka bez sterniczki: Katarzyna Maćkiewicz, Joanna

Terebus.

1999 Mistrzostwa Świata Juniorów w Płowdiw / BUL

– Złoty medal ósemki z udziałem 3 zawodników SMS: Bogdan Zalewski, Piotr Buchalski, Łukasz Olczak,

– IV m czwórki ze sternikiem: Paweł Rakowski,

– VI m czwórki bez sterniczki: Małgorzata Chrząszczyk, Anna Szczecińska

Puchar Narodów (U23):

– V m Katarzyny Maćkiewicz w czwórce bez sterniczki,

– VI m Roberta Sobolewskiego i Michała Tomaszewskiego w ósemce.

2000 Mistrzostwa Świata Juniorów w Zagrzebiu:

– V m ósemki: Piotr Lepczak, Rafał Dubielak 

Puchar Narodów (U23) w Kopenhadze:

– V m ósemki z Bogdanem Zalewskim, Piotrem Buchalskim, Łukaszem

 Olczakiem i Mariuszem Kopyckim

-VIII m Katarzyny Maćkiewicz w ósemce kobiet

2001 Mistrzostwa Świata Juniorów Duisburgu

 – Krzysztof Grzywiński, Przemysław Tokarski.- X m w ósemce.

Puchar Narodów (U23) w Ottenshaim / Austria:

– brązowy medal ósemki : Bogdan Zalewski, Paweł Rakowski, Piotr Lepczak, Łukasz Olczak,Rafał Dubielak

Mecz Państw Wyszechradzkich w Kruszwicy:

– brązowy medal- czwórka bez sternika: Klimkowski Radosław, Kutasiewicz Sławomir, Żukowski Mirosław, Maćkiewicz Marcin,   — srebrny medal – czwórka ze sternikiem: Sobótka Marcin, Buraczyński Zbigniew, Łukaszewski Jakub, Jasiński Paweł,  st. Rydzewski Jacek.

Baltic Cup w Sankt Petersburgu:

– srebrny medal: dwójka bez sternika: Seżalski Krzysztof, WaleckiDamian,          – brązowy medal czwórki bez sternika: Borowski Bartłomiej, Sokora Daniel,

Swat Tomasz, Kalinowski Rafał

2002 Mistrzostwa Świata Juniorów w Trokach/LIT:

 – V m czwórka ze sternikiem: Bartłomiej Borowski i Daniel Sikora

Światowe Regaty do lat 23 w Genui

– VII m ósemki POL z Piotrem Lepczakiem, Pawłem Rakowskim i Łukaszem

Olczakiem

Mistrzostwa Świata Seniorów w Sewilli:

– XI m Piotra Buchalskiego w ósemce,

Akademickie Mistrzostwa Świata w Nothigham:

– V m Piotra Buchalskiego w ósemce POL,

Baltic Cup w Bydgoszczy:

 – złoty medal – czwórka bez sternika: Klimkowski Radosław, Sakowski Artur

2003 Mistrzostwa Świata Juniorów w Atenach:

– VI m dwójka bez sternika: Radosław Klimkowski, Artur Sakowski.

Światowe Regaty Wioślarskie do 23 lat

– V m ósemki POL z Bartłomiejem Borowskim, Jarosławem Janiszewskim i

sternikiem Kamilem Jabłońskim

Regaty Przyjaźnia w Moskwie:

– złoty medal czwórki bez sternika (Klimkowski Radosław, Sakowski Artur )

2004 IO w Atenach – 2 absolwentów płynie w polskiej ósemce ( VII miejsce) :Bogdan Zalewski, Piotr Buchalski

Mistrzostwa Świata Juniorów w Banyoles/ESP:

– brązowy medal dwójki ze sternikiem: Tomasz Cichocki, Michał Grzelak,

st. Rafał Cholewiński. ( 100% SMS)

– brązowy medal : ósemka juniorek – Aleksandra Wojciechowska

Mistrzostwa Świata Seniorów Non Olympic w Banyolas:

– Srebrny medal – Rafał Cholewiński – sternik dwójki ze sternikiem

2005 Mistrzostwa Świata Juniorów w Brandemburgu:

 brązowy medal czwórki ze sternikiem: Kamil Karolkowski, Radosław

 Milczarek, st. Paweł Nowicki.

2006 Mistrzostwa Świata Juniorów w Amsterdamie

 – X m dwójki bez sternika: Dawid Grzęda, Michał Kosiński,

–  IX m ósemki POL – Siemiński Paweł, Różański Hubert

2007 Mecz Nadziei Olimpijskich w Kruszwicy

– srebrny medal czwórki ze sternikiemDamian Salak, Sebastian Fijałkowski,Damian Plewiński, Patryk Pokorski, st. Łukasz Sokołowski

2008 Coupe de la Jeunesse: Coork/Irlandia:

– srebrny medal czwórki bez sternikaDamian Salak, Damian Plewiński

– brązowy medal jedynkarza Kamila Zajkowskiego

Baltic Cup w Tampere/FIN:

złoty i srebrny  medal  jedynkarz – Kamil Zajkowski,

– 2 x srebrny medal czwórki bez sternika: Damian Salak, Damian Plewiński

Mecz Nadziei Olimpijskich – Velence /HUN:

–  złoty medal czwórki bez sternikaDamian Salak, Damian Plewińsk,

2009 Mistrzostwa Świata Juniorów w Brive–la-Gillarde/ FRA

– srebrny medal: jedynkarz Kamil Zajkowski

– XI m: Damian Salak, Damian Plewiński w czwórce ze sternikiem POL

Mecz Nadziei Olimpijskich – Racice/CZE:

–  brązowy medal dwójki bez sternika: Marcin Śniegocki, Bartłomiej

Ludwikowski.

– brązowy medal czwórki podwójnej: Lena Nowakowska i Aneta Białaszek +POL        

 Coupe de la Jeunesse – Vichy / FRA:      

– VII m i VIII m czwórki bez sternika: Damian Kruszyński, Łukasz Lewandowski, Michał Mikołajewski, Gabriel Felbór

Baltic Cup w Arrungen/NOR:

– srebrny i brązowy medal: Damian Salak I Damian Plewiński w dwójce bez st.

– 2 x brązowy medal: Dawid Przedpełski, Damian Kruszyński, Łukasz

Lewandowski i Gabriel Felbór w czwórce bez sternika

Obchody XXV – lecia SMS-u w Płocku

2010 Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Brześciu/ BY:

– V m Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej POL,

Mistrzostwa Świata Juniorów w Rudnicach/ CZE:

– XIII m w czwórce ze sternikiem POL: Damian Salak, Damian Plewiński i

sternik Paweł Pabian,

Coupe de la Jeunesse w Hazewinkel/ BEL:

– VIII m Rafała Zajkowskiego w jedynce,

Mecz Nadziei Olimpijskich w Kruszwicy:

– srebrny medal czwórki ze sternikiem: Jakub Bednarski, Kamil Handlarski,

Jakub Płoski, Paweł Kotecki, st. Sebastian Radwański,

– brązowy medal dwójki bez sternika: Paweł Piłat, Patryk Szelągowski,

Baltic Cup w Hamburgu:

– Brązowy medal i VII m Rafała Zajkowskiego w jedynce.

2011 Mistrzostwa Europy Seniorów w Plowdiw/BUL:

– brązowy medal Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej POL.

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Amsterdamie:

– V m Damiana Salaka i Damiana Plewińskiego w ósemce POL,

– X m Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej,

Mistrzostwa Europy Juniorów w Kruszwicy:

– VI m Rafała Zajkowskiego w jedynce,

Mecz Nadziei Olimpijskich w Velence/ HUN:

– brązowy medal dwójki bez sternika: Łukasz Krajewski, Jakub Płoski,

Baltic Cup w Trokach/LIT:

– 2 x brązowy medal czwórki bez sternika: Łukasz, Krajewski, Jakub Ploski,

Michał Iskra, Michał Bielski,

2012 Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Trokach/LIT:

– XIII m Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej,

Mistrzostwa Europy Juniorów w Bled/SLO:

– XI m w czwórce bez sternika: Łukasz Krajewski, Jakub Płoski, Kamil

Handlarski, Paweł Kotecki

Coupe de la Jeunesse w Banyolas/ESP:

–  złoty medal czwórki bez sternika: Łukasz, Krajewski, Jakub Ploski, Michał

Iskra, Michał Bielski,

Akademickie Mistrzostwa Świata w Kazaniu:

– brązowy medal Damiana Salaka w ósemce,

Mecz Nadziei Olimpijskich – Racice/ Czechy:

– brązowy medal w dwójce bez sternika: Piotr Szczepański, Kamil Kamiński

Baltic Cup – Kruszwica:

– złoty medal czwórki bez sternika: Łukasz, Krajewski, Jakub Ploski, Michał

Iskra, Michał Bielski,

2013 Młodzieżowych M Ś w Linzu / AUT:

– Brązowy medal: Damian Salak w ósemce POL

– VII m: Kamil Zajkowski w czwórce podwójnej.                          

Brązowy medal MŚ Juniorów w Trokach /LIT – czwórka bez sternika: Łukasz

Krajewski, Michał Iskra

Brązowy medal ME Juniorów w Brześciu/ BY – czwórka bez sternika: Łukasz

Krajewski, Michał Iskra 

Mecz Nadziei Olimpijskich – Piestany/ Słowacja

 – brązowy medal czwórki bez sternika: Igor Smoliński, Patryk Pełka, Damian

Rutkowski, Konrad Pawlak

Coupe  de la Jeunesse – Lutzerna/ SUI:

–          VI I, VIII m : Szczepański Piotr, Kamiński Kamil w czwórce bez sternika

Baltic Cup – Sankt Petersburg:

– Brązowy medal: Piotr Szczepański i Kamil Kamiński w czwórce bez sternika

2014 Mistrzostwa Europy Juniorów w Hazewinkel/BEL:

–   Piotr Szczepański, Kamil Kamiński w czwórce bez sternika POL,

Mecz Nadziei Olimpijskich – Poznań

– IV m czwórki bez sternika: Bartłomiej Donarski, Mateusz Cywiński, Patryk Zajączkowski, Sebastian Smoliński.

 

Historia SMS w pigułce:

• W okresie 32 lat istnienia, w szkole wychowywało się około 780 wioślarzy.

• Wioślarze Ci zdobyli około 790 medali w Mistrzostwach Polski różnych kategorii wiekowych (średnio 25 w każdym roku z udziałem blisko 100 % uczniów SMS). Średnio 70% uczniów SMS to multimedaliśći w imprezach mistrzowskich.

• 91 wychowanków startowało w Mistrzostwach Świata Juniorów. 21 z nich sięgnęło po medale MŚJ. Tych medali zdobyli 9 (1 złoty, 2 srebrne i 6 brązowych)

• 14 zawodników SMS startowało w Mistrzostwach Europy, rozgrywanych od niedawna, trzech z nich zdobyło brązowe medale.

• 45 wychowanków startowało w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata (U23), 11 z nich sięgało po medale. Tych medali było 6 (1 złoty, 1 srebrny i 4 brązowe)

• 10 wychowanków SMS wystartowało w Mistrzostwach Świata Seniorów, trzech z nich zdobywało medale.

• 5 wychowanków startowało w Igrzyskach Olimpijskich, dwóch zdobyło brązowy medal w Barcelonie

Scroll to Top
Skip to content