Kadra

Skład dyrekcji

 

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
mgr inż. Dariusz Tyburski 

Wicedyrektor
mgr inż.Tomasz Kiciński

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Stańczyk – Jabłońska


Kierownik internatu
mgr Grzegorz Potkański

kierownik kształcenia praktycznego
mgr Bogusław Franke

zastępca kierownika kształcenia praktycznego
mgr Zdzisław Borowski

 

Nauczyciele pracujący w szkole

1

Adamkiewicz Monika

nauczyciel matematyki i przedmiotów fotograficznych

2

Ambroziak Andrzej

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

3

Adamska Martyna

nauczyciel języka angielskiego

4

Błaszczak Dominik

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej

5

Brzeski Leszek

nauczyciel wychowania fizycznego

6

Budka Krzysztof

nauczyciel przedmuiotów zawodowych i informatycznych

7

Chełstowska Marzena

nauczyciel matematyki i informatyki

8

Chiczewski Hubert

nauczyciel orkiestry szkolnej

9

Chwała Jarosław

nauczyciel przedmiotów zawodowych

10

Cichocka Cieślak Ewa

nauczyciel bibliotekarz

11

Cieszkowski Tadeusz

nauczyciel przedmiotów zawodowych

12

Dajnowski Hubert

nauczyciel przedmiotów fotograficznych

13

Dębowski Krzysztof

nauczyciel historii, wos

14

Dutkiewicz Lidia

nauczyciel chemii

15

Dziembowska Anita

nauczyciel języka polskiego

16

Dzięgielewska Wioletta

nauczyciel – wychowawca świetlicy, nauczyciel przedmiotów artystycznych i fotograficznych

17

Gazda Agata

nauczyciel języka angielskiego

18

Głuszkowska Ewa

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

19

Goliński Szczepan

nauczyciel przedmiotów zawodowych

20

Jaskuła Aleksandra

nauczyciel języka angielskiego

21

Jaszewski Sławomir

nauczyciel wychowania fizycznego

22

Kaczanowska Anita

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i wychowania do życia w rodzinie

23

Kaczmarczyk Monika

nauczyciel informatyki i matematyki

24

Kalinowska Grażyna

nauczyciel języka polskiego

25

Kania Katarzyna

nauczyciel biologii

26

Kaniewski Sławomir

nauczyciel religii

27

Karolak Jacek

nauczyciel trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

28

Kiciński Tomasz 

wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych

29

Kieszkowski Marek

nauczyciel orkiestry szkolnej

30

Kłosińska Agnieszka

nauczyciel religii

31

Kruk Agnieszka

nauczyciel matematyki i informatyki

32

Krynicka Agnieszka

pedagog szkolny

33

Ks. Mazurowski Dawid

nauczyciel religii

34

Kuć Anna

nauczyciel języka angielskiego

35

Leśkiewicz Damian

nauczyciel przedmiotów zawodowych

36

Maciakiewicz Tomasz

nauczyciel wychowania fizycznego

37

Mahlik Maciej

nauczyciel przedmuiotów informatycznych

38

Malczewska Jolanta

nauczyciel języka niemieckiego

39

Marek Głowacka Marta

nauczyciel języka niemieckiego

40

Nyckowski Witold

nauczyciel przedmiotów zawodowych

41

Piórkowska Bożena

nauczyciel języka polskiego

42

Polańczyk Marzanna

nauczyciel języka polskiego

43

Potkański Grzegorz

nauczyciel matematyki

44

Przybyszewski Marek

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki ręcznej

45

Puzio Jacek

nauczyciel przedmiotów zawodowych

46

Puzio Joanna

nauczyciel przedsiębiorczości

47

Rokicka Sweklej Monika

nauczyciel języka angielskiego

48

Rosiak Marcin

nauczyciel historii i WOS

49

Sałkowski Piotr

nauczyciel trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioslarstwie

50

Senkowska Katarzyna

nauczyciel języka polskiego

51

Serocki Artur

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki ręcznej

52

Skrzyńska Joanna

doradca zawodowy

53

Sokołowski Zbigniew

nauczyciel geografii

54

Sroka Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

55

Stańczyk Jabłońska Agnieszka

wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego

56

Szatkowska Joanna

nauczyciel języka niemieckiego

57

Szczepańska Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego

58

Szczupakowska Mirosława

nauczyciel bibliotekarz

59

Szymańska Izabela

nauczyciel chemii, fizyki

60

Taube Bogdan

nauczyciel historii, wos

61

Tyburski Dariusz

dyrektor, nauczyciel informatyki

62

Wiewiórska Iwona

nauczyciel matematyki

63

Zalewski Aleksander

nauczyciel języka polskiego i przedmiotów graficznych

64

Zalewski Bogdan

nauczyciel – trener szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

Warsztaty szkolne

1

Franke Bogusław

kierownik kształcenia praktycznego

2

Borowski Zdzisław

zastępca kierownika kształcenia praktycznego

3

Dłuziński Grzegorz

nauczyciele zajęć praktycznych

4

Goliński Szczepan

5

Niedbała Jerzy

6

Jakubiak Andrzej

7

Klimkowski Zbigniew

8

Koziński Bogdan

9

Maślankowski Mariusz

10

Nowak Marek

11

Żakowski Honoriusz

12

Żółtowski Jarosław

Internat

1

Potkański Grzegorz

kierownik Internatu

2

Grining Kowalska Agnieszka

nauczyciele wychowawcy w internacie

3

Schodowski Łukasz

4

Krankiewicz Joanna

5

Kaliszewski Marcin

6

Stanisławska Marta

6

Żołnowski Mirosław

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu

1

  Bartkowski Mariusz nauczyciel przedmiotów informatycznych

2

Dobrzański Bogdan

nauczyciel przedmiotów zaawodowych

3

Gąsiorowski Rafał

nauczyciel przedmiotów informatycznych
4   Kaczkowski Michał nauczyciel informatyki

5

Łakomy Elzbieta

nauczyciel chemii

6

  Młotkowski Radosław nauczyciel przedmiotówzawodowych

7

Kapturska Maria nauczyciel przedmiotów informatycznych

8

Kiełbasa Anna

nauczyciel fizyki

9

Kisielewski Piotr 

nauczyciel przedmiotów informatycznych

10

Stasiak Wojciech

nauczyciel przedmiotów zawodowych