Kadra

 

Skład dyrekcji

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
mgr inż. Dariusz Tyburski 

Wicedyrektor
mgr inż.Tomasz Kiciński

Wicedyrektor
dr inż. Paweł Witkowski


Kierownik internatu
mgr Tomasz Dolny

kierownik kształcenia praktycznego
mgr Bogusław Franke

Nauczyciele pracujący w szkole

1

Adamkiewicz Monika

nauczyciel matematyki i przedmiotów fotograficznych

2

Ambroziak Andrzej

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

3

Adamska Martyna

nauczyciel języka angielskiego

4

Bartkowski Mariusz

nauczyciel przedmiotów informatycznych

5

Błaszczak Dominik

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej

6

Brzeski Leszek

nauczyciel wychowania fizycznego

7

Budka Krzysztof

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

8

Chełstowska Marzena

nauczyciel matematyki i informatyki

9

Cichocka Cieślak Ewa

nauczyciel języka angielskiego

10

Cieszkowski Tadeusz

nauczyciel BHP i przedmiotów zawodowych

11

Dajnowski Hubert

nauczyciel przedmiotów fotograficznych

12

Dębowski Krzysztof

nauczyciel historii, wos

13

Duszczyk – Michalak Lidia

nauczyciel wdż i świetlicy

14

Dutkiewicz Lidia

nauczyciel chemii

15

Dziembowska Anita

nauczyciel języka polskiego

16

Dzięgielewska Wioletta

nauczyciel plastyki, przedmiotów artystycznych i fotograficznych

17

Gazda Agata

nauczyciel języka angielskiego

18

Gąsiorowski Rafał

nauczyciel przedmiotów informatycznych

19

Głuszkowska Ewa

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

20

Goliński Szczepan

nauczyciel przedmiotów zawodowych

21

Jaskuła Aleksandra

nauczyciel języka angielskiego

22

Kaczanowska Anita

EDB i podstawy przedsiębiorczości

23

Kaczmarczyk Monika

nauczyciel informatyki i matematyki

24

Kalinowska Grażyna

nauczyciel języka polskiego

25

Kania Katarzyna

nauczyciel biologii

26

Kaniewski Sławomir

nauczyciel religii i geografii

27

Kapturska Maria

nauczyciel przedmiotów informatycznych i przedmiotów graficznych

28

Karolak Jacek

nauczyciel wychowania fizycznego i trener SMS

29

Karwowska Olga

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

30

Kiciński Tomasz 

wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych

31

Kieszkowski Marek

nauczyciel orkiestry szkolnej

32

Kruk Agnieszka

nauczyciel matematyki i informatyki

33

Krynicka Agnieszka

pedagog szkolny

34

Kuć Anna

nauczyciel języka angielskiego

35

Leśkiewicz Damian

nauczyciel przedmiotów zawodowych

36

Maciakiewicz Tomasz

nauczyciel wychowania fizycznego

37

Mahlik Maciej

nauczyciel przedmiotów informatycznych

38

  Marszałek Mateusz

  nauczyciel przedmiotów zawodowych

39

Malczewska Jolanta

nauczyciel języka niemieckiego

40

Marciszewska Izabela

psycholog szkolny

41

Marek Głowacka Marta

nauczyciel języka niemieckiego

42

Nyckowski Witold

nauczyciel przedmiotów zawodowych

43

Piórkowska Bożena

nauczyciel języka polskiego

44

Polańczyk Marzanna

nauczyciel języka polskiego

45

Potkański Grzegorz

nauczyciel matematyki

46

Przybyszewski Marek

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki ręcznej

47

Puzio Jacek

nauczyciel przedmiotów zawodowych

48

Puzio Joanna

nauczyciel przedsiębiorczości

49

Rokicka Sweklej Monika

nauczyciel języka angielskiego

50

Roman Cezary

nauczyciel religii

51

Rosiak Marcin

nauczyciel historii i WOS

52

Sałkowski Piotr

nauczyciel wychowania fizycznego i trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

53

Senkowska Katarzyna

nauczyciel języka polskiego

54

Serocki Artur

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej

55

Skrzyńska Joanna

doradca zawodowy, pedagog i nauczyciel doradztwa zawodowego

56

Sroka Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

57

Stańczyk Jabłońska Agnieszka

wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego

58

Stasiak Robert

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

59

Stasiak Wojciech

nauczyciel przedmiotów zawodowych

60

Stasiak – Rychlik Paulina

nauczyciel języka angielskiego

61

Szatkowska Joanna

nauczyciel języka niemieckiego

62

Szczepańska Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego

63

Szczupakowska Mirosława

nauczyciel bibliotekarz

64

Szymańska Izabela

nauczyciel chemii, fizyki

65

Taube Bogdan

nauczyciel historii, wos

66

Tyburski Dariusz

dyrektor, nauczyciel informatyki

67

Wiewiórska Iwona

nauczyciel matematyki

68

Zalewski Aleksander

nauczyciel języka polskiego i przedmiotów graficznych

69

Zalewski Bogdan

nauczyciel wychowania fizycznego i trener szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

Warsztaty szkolne

1

Franke Bogusław

kierownik kształcenia praktycznego

2

Dłuziński Grzegorz

nauczyciele zajęć praktycznych

3

Goliński Szczepan

4

Niedbała Jerzy

5

Klimkowski Zbigniew

6

Koziński Bogdan

7

Maślankowski Mariusz

8

Nowak Marek

9

Wronka Henryk

10

Żakowski Honoriusz

11

Żółtowski Jarosław

Internat

1

Tomasz Dolny

kierownik Internatu

2

Grining Kowalska Agnieszka

nauczyciele wychowawcy w internacie

3

Kicińska Renata

4

Krankiewicz Joanna

5

Kaliszewski Marcin

6

Stanisławska Marta

7

Stępniewska Joanna

8

Szelągowski Wojciech

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu

1 Bartold Jacek nauczyciel zajęć praktycznych
2 Gorczyca Maciej nauczyciel orkiestry
3 Chmielecka Ewa nauczyciel fizyki
4 Gorczyca Maciej nauczyciel orkiestry
5 Józwiak Grażyna nauczyciel historii
6 Kaczkowski Michał nauczyciel informatyki
7 Kowalewska Anna nauczyciel biologii
8 Kowalewska-Makuch Anna nauczyciel rewalidacji

9

Lisowski Tomasz (ksiądz)

nauczyciel religii

9

Górnicki Piotr

trener piłki nożnej
11 Szałkiewicz Dorota nauczyciel geografii
12 Kłosińska Agnieszka nauczyciel religii
13 Królikowski Michał trener piłki ręcznej
14 Pawlak Bartłomiej nauczyciel fizyki
15 Behnke Beata nauczyciel języka angielskiego
16 Wojtczak Beata nauczyciel geografii
17 Nowakowski Konrad nauczyciel orkiestry
18 Winiarek Krystyna nauczyciel przedmiotów zawodowych
19 Wojciechowska Danuta nauczyciel matematyki
Scroll to Top
Skip to content