Kadra

 

Skład dyrekcji

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
mgr inż. Dariusz Tyburski 

Wicedyrektor
mgr inż.Tomasz Kiciński

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Stańczyk – Jabłońska


Kierownik internatu
mgr Anita Kaczanowska

kierownik kształcenia praktycznego
mgr Bogusław Franke

Nauczyciele pracujący w szkole

1

Adamkiewicz Monika

nauczyciel matematyki i przedmiotów fotograficznych

2

Ambroziak Andrzej

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

3

Adamska Martyna

nauczyciel języka angielskiego

4

Bartkowski Mariusz

nauczyciel przedmiotów informatycznych

5

Błaszczak Dominik

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej

6

Brzeski Leszek

nauczyciel wychowania fizycznego

7

Budka Krzysztof

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

8

Chełstowska Marzena

nauczyciel matematyki i informatyki

9

 

 

10

Cichocka Cieślak Ewa

nauczyciel języka angielskiego

11

Cieszkowski Tadeusz

nauczyciel BHP i przedmiotów zawodowych

12

Dajnowski Hubert

nauczyciel przedmiotów fotograficznych

13

Dębowski Krzysztof

nauczyciel historii, wos

14

Duszczyk – Michalak Lidia

nauczyciel wdż i świetlicy

15

Dutkiewicz Lidia

nauczyciel chemii i fizyki

16

Dziembowska Anita

nauczyciel języka polskiego

17

Dzięgielewska Wioletta

nauczyciel plastyki, przedmiotów artystycznych i fotograficznych

18

Gazda Agata

nauczyciel języka angielskiego

19

Gąsiorowski Rafał

nauczyciel przedmiotów informatycznych

20

Głuszkowska Ewa

nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych

21

Goliński Szczepan

nauczyciel przedmiotów zawodowych

22

Jaskuła Aleksandra

nauczyciel języka angielskiego

23

Jaszewski Sławomir

nauczyciel wychowania fizycznego

24

Kaczanowska Anita

kierownik internatu

25

Kaczmarczyk Monika

nauczyciel informatyki i matematyki

26

Kalinowska Grażyna

nauczyciel języka polskiego

27

Kania Katarzyna

nauczyciel biologii

28

Kaniewski Sławomir

nauczyciel religii

29

Kapturska Maria

nauczyciel przedmiotów informatycznych i przedmiotów graficznych

30

Karolak Jacek

nauczyciel trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

31

Karwowska Olga

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

32

Kiciński Tomasz 

wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych

24

Kieszkowski Marek

nauczyciel orkiestry szkolnej

35

 

 

36

 

 

37

Kruk Agnieszka

nauczyciel matematyki i informatyki

38

Krynicka Agnieszka

pedagog szkolny

39

Kuć Anna

nauczyciel języka angielskiego

40

Leśkiewicz Damian

nauczyciel przedmiotów zawodowych

41

Maciakiewicz Tomasz

nauczyciel wychowania fizycznego

42

Mahlik Maciej

nauczyciel przedmiotów informatycznych

43

  Marszałek Mateusz

  nauczyciel przedmiotów zawodowych

44

Malczewska Jolanta

nauczyciel języka niemieckiego

45

Marciszewska Izabela

psycholog szkolny

46

Marek Głowacka Marta

nauczyciel języka niemieckiego

47

 

 

48

Nyckowski Witold

nauczyciel przedmiotów zawodowych

49

Piórkowska Bożena

nauczyciel języka polskiego

50

Polańczyk Marzanna

nauczyciel języka polskiego

51

Potkański Grzegorz

nauczyciel matematyki

52

Przybyszewski Marek

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki ręcznej

52

Puzio Jacek

nauczyciel przedmiotów zawodowych

54

Puzio Joanna

nauczyciel przedsiębiorczości

55

Rokicka Sweklej Monika

nauczyciel języka angielskiego

56

Roman Cezary

nauczyciel religii

57

Rosiak Marcin

nauczyciel historii i WOS

58

Sałkowski Piotr

nauczyciel trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

59

Senkowska Katarzyna

nauczyciel języka polskiego

60

Serocki Artur

nauczyciel wychowania fizycznego i trener piłki nożnej

61

Skrzyńska Joanna

doradca zawodowy, pedagog i nauczyciel doradztwa zawodowego

62

Sokołowski Zbigniew

nauczyciel geografii

63

Sroka Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

64

Stańczyk Jabłońska Agnieszka

wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego

65

Stasiak Robert

nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych

66

Stasiak Wojciech

nauczyciel przedmiotów zawodowych

67

Stasiak – Rychlik Paulina

nauczyciel języka angielskiego

69

Szatkowska Joanna

nauczyciel języka niemieckiego

70

Szczepańska Małgorzata

nauczyciel języka angielskiego

71

Szczupakowska Mirosława

nauczyciel bibliotekarz

72

Szymańska Izabela

nauczyciel chemii, fizyki

73

Taube Bogdan

nauczyciel historii, wos

74

Tyburski Dariusz

dyrektor, nauczyciel informatyki

75

Wiewiórska Iwona

nauczyciel matematyki

76

Zalewski Aleksander

nauczyciel języka polskiego i przedmiotów graficznych

77

Zalewski Bogdan

nauczyciel – trener szkoły Mistrzostwa Sportowego w wioślarstwie

Warsztaty szkolne

1

Franke Bogusław

kierownik kształcenia praktycznego

2

Borowski Zdzisław

 

3

Dłuziński Grzegorz

nauczyciele zajęć praktycznych

4

Goliński Szczepan

5

Niedbała Jerzy

6

Jakubiak Andrzej

7

 

8

Klimkowski Zbigniew

9

Koziński Bogdan

10

Maślankowski Mariusz

11

Nowak Marek

12

Wronka Henryk

13

Żakowski Honoriusz

14

Żółtowski Jarosław

Internat

1

Kaczanowska Anita

kierownik Internatu

2

Grining Kowalska Agnieszka

nauczyciele wychowawcy w internacie

3

Kicińska Renata

4

Krankiewicz Joanna

5

Kaliszewski Marcin

6

Stanisławska Marta

7

Stępniewska Joanna

8

Szelągowski Wojciech

 

 

Nauczyciele zatrudnieni na część etatu

1 Gąsecka Dagmara nauczyciel wspomagający
2 Gorczyca Maciej nauczyciel orkiestry
3 Kaczkowski Michał nauczyciel informatyki

4

Lisowski Tomasz (ksiądz)

nauczyciel religii
5 Górnicki Piotr trener piłki nożnej
6 Szałkiewicz Dorota nauczyciel EDB
7 Ulatowski Paweł nauczyciel fizyki
8 Kłosińska Agnieszka nauczyciel religii
9 Królikowski Michał trener piłki ręcznej
10 Pawlak Bartłomiej nauczyciel fizyki
    11 Behnke Beata nauczyciel języka angielskiego

12

Kowalczyk Beata nauczyciel geografii

13

Nowakowski Konrad nauczyciel orkiestry
Skip to content