Konkurs na Logo projektu

ZWYCIĘZKIE LOGO PROJEKTU ERASMUS+

         Pod koniec listopada 2023 r. koordynatorzy oraz po 2 nauczycieli z każdej szkoły partnerskiej głosowali online na LOGO projektu‘Act eco-locally to change into eco-globally’ „Działaj eko-lokalnie, aby zmienić się w eko-globalnie” – numer umowy 2023-1-PL01-KA220-SCH-000151657.

Zwyciężyło LOGO z Rumunii, które stało się oficjalnym symbolem naszego projektu i będzie używane w oficjalnych dokumentach projektowych we wszystkich szkołach partnerskich.

Scroll to Top
Skip to content