Technik fotografii i multimediów kl. 1tf

(z rozszerzonym programem animacji komputerowej)

 Ogólna charakterystyka zawodu
Technik fotografii i multimediów zajmuje się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem
i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne.

Do typowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika fotografii i multimediów należy organizowanie, nadzorowanie i  kontrolowanie przebiegu procesu tworzenia obrazu
i projektów multimedialnych, ocena stanu technicznego sprzętu i urządzeń fotograficznych, tworzenie dokumentacji prac fotograficznych.

W naszym Technikum uczniowie z kierunku fotografii i multimediów uczą się na legalnym, pełnym oprogramowaniu pakietu Adobe,  w tym: Photoshop, Illustrator, COREL Draw GraphicSuite.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość nawiązywania kontaktów z pracodawcami współpracującymi ze szkołą i podejmowania pracy zarobkowej.

Perspektywy zawodowe
Jako technik fotografii i multimediów możesz prowadzić własną działalność usługową lub podjąć pracę w:

  • firmie fotograficznej
  • instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe.

Dodatkowe umiejętności
Na tym kierunku w ZST, dzięki rozszerzeniu obejmującemu projektowanie animacji komputerowej, uzyskasz dodatkowe umiejętności z zakresu projektowania animacji komputerowej z użyciem programów Adobe Photoshop i Adobe After Effects, a także animacji 3D w programach firmy Autodesk.

Scroll to Top
Skip to content