Powstanie EKO-KLUBU

W styczniu 2024 roku w ramach projektu „Działaj eko-lokalnie, aby zmienić się na eko-globalnie” powołane zostało koło ekologiczne „Eko-klub”.

Program Eko-klubu przeznaczony jest dla uczniów pragnących poszerzać swoje zainteresowania przyrodnicze i proekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i chemii. Jego realizacja pozwoli uczniom zwrócić uwagę na otaczający świat i zainteresować się jego pięknem, a w szczególności ochroną jego zasobów. Pobudzi także aktywność młodych ludzi i rozwinie twórcze myślenie. Jego celem jest także nauka umiejętności współpracy w zespole, a także kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska.

Pierwszym działaniem uczestników projektu ze wszystkich krajów partnerskich to stworzenie wiersza z pierwszych liter tytułu projektu „Działaj eko-lokalnie, aby zmieniać eko-globalnie” oraz zaprojektowanie 2 stron wspólnego kalendarza na rok 2024 z informacjami na temat warsztatów ekologicznych, które odbędą się w krajach uczestniczących w projekcie. Najważniejszym działaniem w ramach „EKO-KLUBU” jest udział  w akcji ekologicznej  pt. „Zbieraj z klasą”, w ramach której uczniowie i nauczyciele przynoszą do szkoły zużyty sprzęt elektroniczny i stare baterie.

Scroll to Top
Skip to content