Warsztaty ekologiczne w Grecji

Warsztaty ekologiczne w Grecji

W dniach 10-16 marca 2024 roku 5 uczniów z klasy 4tf oraz 2 opiekunów (Agnieszka Stańczyk-Jabłońska oraz Izabela Szymańska) wyjechało do Grecji na pierwsze międzynarodowe warsztaty ekologiczne realizowane w ramach projektu partnerskiego Erasmus+ .

Pierwszego dnia wszyscy uczestnicy projektu zwiedzili szkołę partnerską zlokalizowaną w mieście Karditsa, a potem uczniowie z 6 krajów: z Polski, Grecji, Turcji, Rumunii, Portugalii i Chorwacji poznawali się poprzez gry interaktywne, a następnie podczas zajęć warsztatowych zaczęli intensywnie pracować nad tematami ekologicznymi. Uczniowie mieli także okazję zapoznać się z lokalną kulturą i tradycją podczas obiadu u rodzin greckich.

W ramach mobilności odbyły się nie tylko wizyty w miejscach związanych z ekologią, ale także w miejscach związanych z kulturą i historią Grecji. Uczniowie i nauczyciele z ZST odwiedzili wspaniałe klasztory w Meteorach, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwiedzili Muzeum przy Akropolu oraz sam Akropol, symbol starożytnej cywilizacji greckiej.

Najważniejsze dla realizacji projektu były warsztaty z obliczania śladu ekologicznego zorganizowane w celu pogłębienia wiedzy uczniów na temat wpływu ich codziennych czynności na środowisko. Porównując swoje wyniki z wynikami światowymi, uczniowie uświadomili sobie znaczenie swoich osobistych decyzji i zachowań w celu ratowania środowiska naturalnego.

W części zadań warsztatowych brali udział także nauczyciele z 5 krajów partnerskich, a kilka z nich obserwowali. Warsztaty te były prowadzone z użyciem wielu nowoczesnych aplikacji takich jak: Voki, Padlet, Popplet, Postermywall, Dotstorming czy Kahoot.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Ekologiczne w Mouzaki, podczas których zapoznali się z praktycznymi metodami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Poprzez interaktywne zajęcia i dyskusje nauczyli się jak aktywnie przyczyniać się do ochrony przyrody i zachowania różnorodności biologicznej w swoich lokalnych społecznościach.

Poprzez wspólną pracę podczas wszystkich warsztatów, wizyty w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska i różne działania kulturowe uczniowie uczyli się od siebie nawzajem pracując w grupach międzynarodowych, wymieniali się doświadczeniami, wspólnie wykonywali różne zadania projektowe posługując się językiem angielskim.  

Wspólne działania w międzynarodowych grupach przyczyniły się nie tylko do rozwoju osobistego i językowego uczniów, zwróciły uwagę na aspekty ekologiczne, ale także wzmocniły ich poczucie własnej wartości i zrozumienie różnych kultur i krajów. Wszystkie zadania podczas tych warsztatów pomogły w realizacji celu głównego projektu jakim jest podniesienie świadomości obywatelstwa europejskiego i podejścia ekologicznego wśród uczestników projektu. Czekamy na drugie warsztaty ekologiczne, które odbędą się w maju w Turcji

Scroll to Top
Skip to content