Mechanik-monter maszyn i urządzeń kl. 1a

(z rozszerzonym programem spawalnictwa – uprawnienia na dwie metody spawania)

Ogólna charakterystyka zawodu
Zawód ten występuje pod wieloma nazwami, stosowanymi w przemyśle, odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy (montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator). Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn
i urządzeń. Na bieżąco analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje. Poznaje budowę urządzeń mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Buduje, instaluje
i uruchamia maszyny, urządzenia lub ich podzespoły oraz wytwarza elementy maszyn lub dorabia brakujące.

Perspektywy zawodowe
Jako mechanik-monter maszyn i urządzeń znajdziesz zatrudnienie w:

  • małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn
    i urządzeń mechanicznych
  • jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.

Szkoła branżowa i co dalej? 
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik-monter maszyn
i urządzeń oraz potwierdzeniu kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik, jeśli:

  • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia)
  • potwierdzisz kwalifikację 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia na 2 metody spawalnicze
Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na dwie metody spawania:

  • elektrycznego stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111
  • elektrycznego stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych– MAG 135

Dzięki powyższym uprawnieniom ukończysz szkołę z dwoma zawodami: mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz spawacz.

* – uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.