Rekrutacja

Szanowni Państwo,

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla wszystkich kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych w Płocku, rozpoczyna się 13 maja 2019 r. o godz. 10.00 i jest wspierana przez system elektroniczny.

System pozwala na bieżące monitorowanie rekrutacji, zawiera aktualne dane o szkołach, ich ofercie edukacyjnej, kandydatach i ich preferencjach oraz o wolnych miejscach. Każdy uczeń może śledzić rekrutację przez internet i otrzymywać informację o swoich szansach.

Ósmoklasiści – kandydaci uczęszczający do klas VIII szkół podstawowych, będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez:

 

http://ppo.zjoplock.pl

lub 

https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl

 

Gimnazjaliści – kandydaci uczęszczający do gimnazjów lub klas dotychczasowych gimnazjów w szkołach podstawowych, będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez: 

 

http://ppo.zjoplock.pl 

lub  

https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl 

 

Uczniowie z płockich szkół samorządowych, otrzymają loginy do swoich kont w macierzystych szkołach, w dniu 10 maja 2019 r.

Pozostali uczniowie (także spoza Płocka), od 13 maja 2019 r. zakładają swoje konta samodzielnie, rozpoczynając wypełnianie nowego wniosku.

 

Wypełnienie obowiązkowego elektronicznego wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej wymaga ułożenia listy preferencji przez kandydata.
Na 1. pozycji listy powinien znaleźć się oddział (klasa w szkole), na którym uczniowi najbardziej zależy,
w którym chciałby się uczyć.
Jednocześnie można ubiegać się o miejsce tylko w trzech szkołach, ale w wielu oddziałach w każdej z nich.
Po wprowadzeniu wszystkich ocen, wyników egzaminów i osiągnięć kandydata system będzie je przeliczał na punkty, sumował i zgodnie z uzyskaną liczbą punktów wskaże, do którego oddziału z listy preferencji kandydat się zakwalifikuje.
Im dłuższa lista preferencji tym większe szanse na dostanie się do szkoły.
Nie ma możliwości zakwalifikowania się do kilku oddziałów.
Pod warunkiem posiadania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do oddziałów ze swojej listy preferencji, system zakwalifikuje kandydata tylko do jednego oddziału, zgodnie z kolejnością listy.

 

W rekrutacji elektronicznej weźmie udział 29 płockich szkół:
10 techników,
7 branżowych szkół I stopnia,
11 liceów ogólnokształcących,
1 liceum plastyczne.

Zapraszamy do ich poznania – wszystko w zakładce „Oferty placówek”

 

Skip to content