Akredytacja dla ZST Erasmus+

PŁOCKA 70-TKA OTRZYMAŁA AKREDYTACJE W ERASMUSIE+

Pod koniec lutego 2021 r. Zespół Szkół Technicznych w Płocku uzyskał Akredytację Programu ERASMUS + na lata 2021-2027. W październiku 2020 r. został złożony do Komisji Europejskiej wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie.

Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu.

Co to oznacza dla 70-tki w Płocku?

Akredytacja jest narzędziem dla organizacji zajmujących się między innymi kształceniem zawodowym i edukacją szkolną, które są otwarte na międzynarodową wymianę i współpracę.

Uzyskanie jej idealnie wpisuje się w perspektywiczne plany naszej Szkoły i dążenia w zakresie praktycznego kształcenia młodzieży. Mobilność kształcenia, polegająca na uczestniczeniu uczniów, w naszym przypadku wywodzących się  głównie z terenów wiejskich, pozwoli skorzystać z szansy na odbycie stażu zagranicznego, co dla większości z nich bez wsparcia unijnego jest poza zasięgiem. Należy tutaj wymienić niezliczone korzyści, jakie wynieśli korzystający z mobilnych projektów realizowanych w latach poprzednich. Odbywały się one w Niemczech oraz  Hiszpanii. Uczestniczący w nich uczniowie mieli okazję skonfrontowania swojej wiedzy teoretycznej z praktyczną w renomowanych przedsiębiorstwach unijnych. Poznawali rynki pracy i wymagania pracodawców w krajach europejskich, a także mieli możliwość sprawdzenia swoich kwalifikacji zawodowych w realnych warunkach pracy ze szczególnym uwzględnieniem sprawności komunikacyjnej w języku obcym. Nie bez znaczenia była również możliwość rozwoju osobistego, uczenie się obcej kultury, tolerancji czy pokonywania barier. 

Uzyskanie indywidualnej akredytacji w programie ERASMUS+ stwarza możliwość regularnego korzystania ze środków finansowych na wszelkie działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków i składania obszernego, opisowego wniosku o dofinansowanie w każdym roku. Po uzyskaniu akredytacji organizacja składa jedynie, z zachowaniem wyznaczonego przez KE terminu, uproszczony wniosek o przyznanie budżetu na realizację projektu mobilności w danym roku lub kolejnych 2 latach.

Więcej na ten temat można poczytać i obejrzeć na naszej stronie internetowej zstplock.pl/ w zakładce Projekty.

 Oczekujemy zatem z niecierpliwością na powrót do normalności i jedziemy na  praktyki zagraniczne!

Scroll to Top
Skip to content