Ślusarz kl. 1d

(z rozszerzonym programem spawalnictwa – uprawnienia spawalnicze)

Ogólna charakterystyka zawodu

Ślusarz zajmuje się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metali, budową, konserwacją
i naprawą prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:

 • wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
 • obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
 • wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
 • wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.

Perspektywy zawodowe

Jako ślusarz:

 • znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby metalowe, zakładach przemysłu maszynowego, firmach produkujących oraz specjalizujących się
  w naprawie sprzętu domowego, zakładach zajmujących się instalacją urządzeń grzewczych i gazowych, pracowniach ślusarstwa artystycznego, warsztatach samochodowych
 • możesz otworzyć własną działalność gospodarczą i oferować wybrane usługi ślusarskie.

Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo uzyskując uprawnienia spawacza poszerzysz swoje umiejętności zawodowe zwiększając możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

Szkoła branżowa i co dalej? 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz oraz potwierdzeniu kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik, jeśli:

 • uzyskasz wykształcenie średnie (w liceum dla dorosłych) lub średnie branżowe (w BS II stopnia)
 • potwierdzisz kwalifikację 09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Naukę możesz kontynuować w Branżowej Szkole II stopnia w ZST.

Bezpłatne* dodatkowe uprawnienia

Na tym kierunku w ZST możesz uzyskać uprawnienia potwierdzone certyfikatem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na 2 metody spawania:

 • elektryczne stali niestopowych elektrodą otuloną – MMA 111
 • elektryczne stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych – MAG 135

Dzięki powyższym uprawnieniom ukończysz szkołę z dwoma zawodami: ślusarz oraz spawacz.

* – uczeń uiszcza opłatę tylko za egzamin.

Scroll to Top
Skip to content