Akcja Sadzenie drzew

Dzień Ziemi –  AKCJA SADZENIE DRZEW

Tegoroczna akcja ekologiczna wpisała się w realizację lokalnych działań w ramach projektu partnerskiego pt.: Act eco-locally to change into eco-globally („Działaj eko-lokalnie, aby zmienić się w eko-globalnie”) we współpracy z Nadleśnictwem Płock.

W dniu 15 kwietnia 2024 r. 20 uczestników projektu z klas 2Tfg i 2 Ti  pod opieką pani Katarzyny Kani i  pani Agnieszki Stańczyk-Jabłońskiej pojechało na wycieczkę do Brwilna na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.  Wycieczka  została zorganizowana w związku z obchodami  Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Dzień ten jest doskonałą okazją do refleksji nad naszym wpływem na środowisko i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Działania naszej grupy polegały na sadzeniu drzew (buków), co dało możliwość przyczynienia się choć trochę do ochrony środowiska, zachowania różnorodności biologicznej, ochrony gleby oraz zwiększenia obszarów zielonych na terenie naszego kraju.

Akcja sadzenia drzew przebiegała pod czujnym okiem leśników z naszego Nadleśnictwa Płock, którzy dostarczyli nam wiadra z sadzonkami buków, rękawiczki, szpadle oraz udzielili instruktażu o prawidłowym sadzeniu drzew. Uczniowie dobrali się w pary i sadzili drzewka najpierw pod nadzorem leśników,  potem samodzielnie. Podczas sadzenia istotne było umieszczenie rośliny w odpowiednio głębokim dołku, tak aby cały system korzeniowy był dobrze przykryty glebą oraz udeptywanie gleby wokół sadzonek, aby ograniczyć dostęp powietrza. W rezultacie w ciągu 1,5 h udało nam się zasadzić 135 drzew.

Na koniec leśnicy oszacowali, że są duże szanse na przyjęcie się naszych sadzonek ze względu na dobre warunki. Po powrocie uczestnicy projektu zabrali się do projektowania  plakatu  informacyjnego dotyczącego Dnia Ziemi. Plakat  zostanie rozwieszony na terenie szkoły i udostępniony w mediach.

Scroll to Top
Skip to content