PGE – konkurs maszyn wodnych

W dniu 19.10.2022 roku, uczniowie naszej szkoły z klasy4Ta wzięli udział w konkursie „PGE- konkurs maszyn wodnych”, który odbył się w Zespole Szkół Budowlanych w Skierniewicach.

Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu a następnie wykonaniu turbiny wodnej. Konkurencja odbywała się w dwóch kategoriach – wydajność oraz moc.

W kategorii wydajność udział wzięli:

  • Kacper Kowalczyk
  • Wiktor Makowski
  • Adam Chyliński

Opiekunem grupy była Pani Olga Karwowska

W kategorii moc udział wzięli

  • Kacper Górczyński
  • Mateusz Nowak
  • Piotr Olejniczak

Opiekunem grupy był Pan Mateusz Marszałek

Konkurencja polegała na wciągnięciu bloczka o masie 5 kg na wysokość 1m, za pomocą linki nawiniętej na szpulę zamocowaną na wale turbiny, która była napędzana za pomocą strumienia wody wypływającego z dyszy. Dla „mocy” rezultatem branym pod uwagę przy klasyfikacji był czas podniesienia bloczka, natomiast dla wydajności, możliwie najmniejsze zużycie wody podczas pracy turbiny.

Na uwagę zasługuje wysokie zaangażowanie uczniów w projekt, a także nieoceniona pomoc nauczycieli praktycznej nauki zawodu, Pana Bogusława Franke (kierownik warsztatów szkolnych) oraz Pana Jarosława Żółtowskiego.

Praca przy tego typu projektach jest bardzo istotna z punktu widzenia nabycia wysokich kompetencji przez uczniów. Osoby zaangażowane w tego typu prace uczą się pracować przy nietypowych zadaniach, które wymagają nieszablonowego podejścia do problemu oraz rozwiązywania problemów natury konstrukcyjno-technologicznej np. dobór materiału oraz obliczenia wytrzymałościowe. To także umiejętność działania pod presja czasu i radzenia sobie ze stresem wynikającym z powyższych sytuacji. Powyższe umiejętności są niezbędne w każdym typie i wielkości zakładu produkcyjnego, w którym nasi absolwenci znajdują zatrudnienie. Takie umiejętności są wysoko cenione w działach konstrukcyjno-technologicznych, a także w przypadku wydziałów produkcyjnych, na działach prototypowni.

Scroll to Top
Skip to content