XIII Płockie Dni Techniki

Wycieczka do Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej w ramach XIII Płockich Dni Techniki

Dnia 25 września 2023 r. uczniowie klas 4 Tfi i 2 Ti mieli okazję zwiedzić Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej dzięki zaproszeniu przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Radę w Płocku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział w Płocku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Płocku.

W historycznym obiekcie dawnej praskiej strażnicy uczniowie zapoznali się w ciekawy i nowoczesny sposób ze sprzętem, który z biegiem lat coraz skuteczniej niósł pomoc wszystkim potrzebującym. Obejrzeli prezentację dotyczącą rozwoju pierwszej zawodowej formacji pożarniczej utworzonej w naszym kraju, wystawę sprzętu używanego w Warszawskiej Straży Ogniowej oraz unikalną kolekcję starych pojazdów pożarniczych. Na ekspozycjach nie zabrakło historycznych ubiorów i mundurów strażaków oraz miejsc edukujących młodzież w zakresie pozytywnych postaw wobec zagrożeń pożarowych.

Opiekunowie wycieczki

Wioletta Dzięgielewska

Anita Kaczanowska

Scroll to Top
Skip to content