Zamówienia publiczne

Dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli do internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku