Wpłaty za zakwaterowanie i posiłki

Kierownik Internatu informuje, że wpłaty za zakwaterowanie i posiłki wychowanków należy dokonywać przelewem do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy PKO BP
nr 64 1020 1592 0000 2002 0227 1245.

W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, którego dotyczy opłata.

Informację z wyliczoną kwotą wychowankowie otrzymują osobiście na początku każdego miesiąca. (Proszę nie wpłacać więcej niż podano w wyliczeniu).

 W celu dokonania odpisu posiłku z powodu choroby dziecka, proszę dzień wcześniej do godz. 10.00 telefonicznie skontaktować się z sekretariatem Internatu. 

Scroll to Top
Skip to content