Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej
dla Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej dla Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00

Scroll to Top
Skip to content