Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/ZP5/INT/2022w zakresie:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia  13.12.2023r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.
 Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00

Scroll to Top
Skip to content