Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 Grantobiorca: Gmina Miasto Płock
Dofinansowanie – 99 400, 00 PLN
Termin realizacji projektu: 06.04.2020 r. – 06.10.2020 r.

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania. 

 Zakres projektu obejmuje: zakup 29 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym:  

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
 3. Szkoła Podstawowa nr 14
 4. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 5. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina
 6. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
 8. Zespół Szkół Zawodowych
 9. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego
 10. Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 11. Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30

Scroll to Top
Skip to content