Przed wyjazdem do Hiszpanii

W drugim roku funkcjonowania Akredytacji Erasmus+ w dziedzinie edukacja szkolna w ramach projektu pt. „Zagraniczne wyjazdy nauczycieli i uczniów ZST” nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000112866 w dniu 1.02.2024 r. odbyły się zajęcia merytoryczne i kulturowe przygotowujące uczniów do wyjazdu do Sewilli w Hiszpanii na warsztaty z programowania. Uczestniczyła w nich 10-osobowa grupa uczniów z klasy 3Ti jadąca do Hiszpanii. Zajęcia przeprowadziła pani Ewa Głuszkowska wspólnie z koordynator projektu panią Agnieszką Stańczyk-Jabłońską, która poinformowała uczniów o szczegółach projektu oraz programie wyjazdu do Sewilli. Pani Głuszkowska wprowadziła uczniów w tematykę warsztatów – programowanie Scratch oraz system WordPress, pokazała miejsce zakwaterowania oraz zabytki Sewilli, które będą zwiedzać w trakcie programu kulturowego, przekazała zasady zachowania oraz informacje niezbędne do wyjazdu.

Scroll to Top
Skip to content