Rekrutacja

Rekrutacja do pierwszego projektu w ramach akredytacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów ZST

W dniu 7.11.2022 r. w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wybrania uczestników projektu pt. „Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST” realizowanego w okresie od 01.06.2022r. do 31.08.2023 r.

W procesie rekrutacji zostało wybranych 8 uczestników projektu, którzy zrealizują swoje mobilności w 2023 r.:

– 2 przedstawicieli kadry kierowniczej szkoły (Agnieszka Stańczyk-Jabłońska i Bogusław Franke wyjadą na kurs coachingu i mentoringu),

– 2 nauczycielki języka angielskiego (Martyna Adamska i Anna Kuć wyjadą na kurs stosowania nowych technologii w nauczaniu języka obcego)  

– 2 nauczycielki języka angielskiego (Agnieszka Stańczyk-Jabłońska i Paulina Stasiak-Rychlik wezmą udział w job shadowing, czyli będą obserwować pracę nauczycieli w zagranicznej szkole i dzięki temu zdobędą nowe umiejętności zawodowe)

– 2 nauczycielki przedmiotów informatycznych/graficznych (Ewa Głuszkowska i Maria Kapturska) wyjadą na kurs poznania nowoczesnych programów i aplikacji internetowych.

Po powrocie z mobilności nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami ZST (napiszą scenariusze lekcji z użyciem TIK, przeprowadzą szkolenie i lekcję otwartą, udostępnią materiały innym nauczycielom).

Scroll to Top
Skip to content