Start projektu

Początki realizacji projektu w ramach akredytacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli i uczniów ZST

W roku 2022 r. ZST w Płocku rozpoczął realizację projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000052020 pt. „Zagraniczne kursy dla nauczycieli ZST” w ramach Akredytacji Erasmus+ numer 2020-1-PL01-KA120-SCH-095132 w sektorze „Edukacja szkolna”, na którą składa się  kilka 15-miesięcznych projektów.

Cele działań w ramach całej Akredytacji:

  1. Wzrost umiejętności zawodowych i zarządzania kadry kierowniczej szkoły oraz udoskonalenie zarządzania szkołą
  2. Unowocześnienie nauczania języka obcego poprzez szersze stosowanie nowoczesnych technologii na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
  3. Podwyższenie efektywności nauczania poprzez korzystanie z doświadczeń innych dzięki udziałowi  w kursach metodyczno-TIK oraz job shadowing.
  4. Podwyższenie kompetencji językowych (w komunikacji z rówieśnikami), cyfrowych, programowania i w zakresie STEM uczniów ZST podczas zajęć warsztatowych zagranicą.
  5. Zdobycie i rozwinięcie umiejętności miękkich i interpersonalnych/społecznych przez uczniów ZST poprzez  tworzenie aplikacji i narzędzi edukacyjnych na warsztatach zagranicznych i w kole zainteresowań.
  6. Wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie współpracy europejskiej i aktywności nauczycieli ZST.

W pierwszym projekcie w ramach Akredytacji zostaną zrealizowane cele 1, 2, 3, 6.

Scroll to Top
Skip to content