XV Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka i Kuratorium Oświaty w Warszawie, a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz Zarząd Główny SIMP.

Laureaci i finaliści konkursu nie tylko otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody (nagrodą główną jest laptop), ale również będą uprawnieni do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w Płocku (Politechnika Warszawska Filia w Płocku).

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach:

ETAP I – SZKOLNY

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora danej szkoły.

Polegać one będą na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. Kryteria oceny udostępnią organizatorzy. Pytania do szkół zostaną przekazane pocztą elektroniczną przez organizatora.

Do etapu II przejdą uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej szkole.

ETAP II – OGÓLNOPOLSKI

Obejmuje rozwiązanie testu, wykonanie zadań praktycznych i odpowiedzi ustne na pytania przed Komisją Konkursową i publicznością w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.

Etap II Konkursu Mechanicznego składa się z następujących części:

Część I – obejmująca:

 1. rozwiązanie testu (90 min),
 2. wykonanie zadania praktycznego (2 godz.):
 3. projekt w jednym z programów (do wyboru) Autodesk Inventor, Solid Edge, Auto CAD
 4. projekt układu pneumatycznego.

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły 
w konkursie. Sześć osób z największą liczbę punktów po części pierwszej (test), weźmie udział w części ustnej, która wyłoni zwycięzcę indywidualnego.

Prace pisemne i projekty sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych 
oraz przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

Część II – ustna – uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznością.

Liczba punktów z części I nie ma znaczenia dla punktacji w części finałowej, jest tylko sposobem wyłonienia najlepszych uczestników.

TERMINARZ KONKURSU

 1. Etap szkolny
  1. zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie – do 15.12.2023
  1. przeprowadzany w szkołach – 4.01.2024
 2. Etap ogólnopolski – Zespół Szkół Technicznych w Płocku:
  1. zgłoszenia do 16.02.2024
  1. przeprowadzony zostanie – 21-22.03.2024
  1. część pisemna i praktyczna – 21.03.2024
  1. część ustna – 22.03.2024

Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:  www.zstplock.pl.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać e-mailem na adres konkurs.zstplock@gmail.com  faksem (024) 364-27-31 lub pozostawić w sekretariacie:

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

al. Kilińskiego 4, tel. (024) 364-27-30.

W związku z tym, iż konkurs jest dwudniowy, organizatorzy proponują pomoc w wykupieniu noclegu i wyżywienia.

Szczegółowych informacji udzielą:

 • mgr inż. Olga Karwowska 516 015 569,
 • mgr inż. Mateusz Marszałek 604 758 665.
Scroll to Top
Skip to content