XIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. 

XIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Mechaniczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka, a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Zarząd Główny SIMP i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu nie tylko otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody (nagrodą główną jest laptop), ale również będą uprawnieni do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w Płocku (Politechnika Warszawska Filia w Płocku).

Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:

ETAP I – SZKOLNY

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora danej szkoły.

Polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. Kryteria oceny przekażą organizatorzy. Pytania do szkół zostaną przekazane pocztą elektroniczną.

Do etapu II przejdą uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej szkole.

ETAP II – OGÓLNOPOLSKI

Obejmuje rozwiązanie testu, wykonanie zadań praktycznych i odpowiedzi ustne na pytania przed Komisją Konkursową i publicznością w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.

Etap II Konkursu Mechanicznego składa się z części:

 1. Część I – obejmująca:
  1. rozwiązanie testu (90 min)
  2. wykonanie zadania praktycznego (2 godz.) do wyboru:
 • projekt w jednym z programów (do wyboru) Autodesk Inventor lub Solid Edge,
 • projekt z zakresu programowania sterowników PLC (języki LAD lub FBD)  z wykorzystaniem sterowników i oprogramowania SIEMENS.

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły w konkursie. Punkty za zadania praktyczne dzielone są równo pomiędzy trzech przedstawicieli szkoły. Sześć osób, które będą miały największą liczbę punktów po części pierwszej weźmie udział w części ustnej, która wyłoni zwycięzcę indywidualnego.

Prace pisemne sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

 1. Część II – ustna – uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznością

Liczba punktów z części I nie ma znaczenia dla punktacji w części finałowej, jest tylko sposobem wyłonienia najlepszych uczestników.

VI TERMINARZ KONKURSU

I etap, szkolny:

 • zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie – do 27.02.2020
 • przeprowadzany w szkołach od 8.01.2020r. do 28.02.2020 ( w zależności od układu ferii zimowych)

II etap, ogólnopolski – Zespół Szkól Technicznych w Płocku.

 • zgłoszenia do 6.03.2020,
 • przeprowadzony zostanie – 19-20.03.2020
 • część I – pisemna i praktyczna – 19.03.2020r.
 • część II – ustna – 20.03.2020r.

Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:  zstplock.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać e-mailem  zstplock@o2.pl

 faksem (024) 364-27-31 lub pozostawić w sekretariacie:

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

al. Kilińskiego 4, tel. (024) 364-27-30.

W związku z tym, iż konkurs jest dwudniowy, organizatorzy proponują wykupienie noclegu i wyżywienia w szkolnym internacie.

  Szczegółowych informacji udziela:

Aleksander Zalewski – tel. 570230494

Pobierz regulamin

Pobierz zgłoszenie

Scroll to Top
Skip to content