Wyprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń.

Zespół Szkół Technicznych w Płocku ogłasza:

Wyprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń.

Wszystkie maszyny i urządzenia uznane są jako zużyte i niesprawne i z tego tytułu nie przysługuje żadna gwarancja ani rękojmia. Odbiór i transport w gestii kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

Wspomniane maszyny i urządzenia są wystawione do oglądania na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku Al. Kilińskiego 4 w dniach 08.02-12.02.2021r.

Każde z urządzeń jest oznaczone i ma przypisany numer z tabeli.

Ceny w tabeli poniżej są cenami wywoławczymi, przystępując do licytacji należy złożyć w Sekretariacie Warsztatów Szkolnych ofertę cenową w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta na zakup urządzenia – Warsztaty Szkolne ZST, data ”. Kopertę należy wrzucić do specjalnie przygotowanej urny znajdującej się w sekretariacie Warsztatów Szkolnych (budynek warsztatów na 1 piętrze). Oferta musi zawierać Imię i Nazwisko oferenta, numer telefonu, dane do faktury, oferowaną cenę brutto, nazwę i numer urządzenia (z tabeli) oraz datę złożenia oferty.

Oferty należy składać do dnia:19 lutego 2021r.

W dniu 22 lutego komisja otworzy koperty i ustali kto z oferentów zaproponował najwyższą cenę. Sekretariat Warsztatów Szkolnych w ciągu 3-ech dni poinformuje telefonicznie osobę lub firmę o wygranej a następnie zaprosi po odbiór faktury z terminem płatności 14 dni.

Maszyny, urządzenia i sprzęt przeznaczony do sprzedaży:

 

Nr urządzenia Nazwa Cena wywoławcza
1.       Piła ramowa 01 500
2.       Piła ramowa 02 500
3.       Strugarka poprzeczna (nr wewn.40057) 900
4.       Gwinciarka (nr wewn. 174) 1000
5.       Ostrzałka do pił tarczowych 200
6.       „Zielona Sala” – konstrukcja zadaszenia 1200
7.       Samochód Star 200 1000
8.       Automat tokarski krzywkowy AWA16 1000
9.       Prasa śrubowa mała 300
10.   Pilarka do drewna – formatówka 1200
11.   Przecinarka tarczowa 350
12.   Frezarka do metalu (nr wewn.077) 600
13.   Zgrzewarka (nr wewn.078) 500
14.   Piła do drewna „krajzega” 200
15.   Kompresor niekompletny 200
16.   Gwinciarka mobilna (nr wewn. 134) 400
17.   Nakiełczarka 500
18.   Prasa śrubowa duża 500
19.   Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 800
20.   Prasa mimośrodowa 160Ton (waga 10,5 tony) 10000