Wyprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń.

Zespół Szkół Technicznych w Płocku ogłasza:

Wyprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń.

Wszystkie maszyny i urządzenia uznane są jako zużyte i niesprawne i z tego tytułu nie przysługuje żadna gwarancja ani rękojmia. Odbiór i transport w gestii kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.

Wspomniane maszyny i urządzenia są wystawione do oglądania na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku Al. Kilińskiego do 22.04.2024r.

Każde z urządzeń jest oznaczone i ma przypisany numer.

Ceny urządzeń poniżej są cenami wywoławczymi, przystępując do licytacji należy złożyć w Sekretariacie Warsztatów Szkolnych (budynek warsztatów na 1 piętrze) ofertę cenową w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta na zakup urządzenia – Warsztaty Szkolne ZST, data ”. Oferta musi zawierać Imię i Nazwisko oferenta, numer telefonu, dane do faktury, oferowaną cenę brutto, nazwę i numer urządzenia oraz datę złożenia oferty.

Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2024r.

Zespół Szkół Technicznych w Płocku (pracownicy) nie mają obowiązku wysyłać zdjęć wystawionych do sprzedaży zbędnych maszyn i urządzeń!

W dniu 23 kwietnia 2024 o godzinie 10:00 komisja otworzy koperty i ustali kto z oferentów zaproponował najwyższą cenę. Sekretariat Warsztatów Szkolnych w ciągu 3-ech dni poinformuje telefonicznie osobę lub firmę o wygranej a następnie zaprosi po odbiór faktury z terminem płatności 14 dni.

Maszyny, urządzenia i sprzęt przeznaczony do sprzedaży:

Urządzenie nr.1

  • Stróżówka” – Konstrukcja metalowa z kątownika hutniczego tworząca szkielet do zabudowy – elementy nośne ze znacznymi śladami korozji

Cena Wywoławcza: 500 zł

Urządzenie nr.2

  • Ford Transit rok produkcji 1996 r. , pojemność silnika 2,5 D, osobowy – 8 osób + kierowca, kolor granatowy, opony wielosezonowe,  – konstrukcja ramy ze znacznymi śladami korozji, silnik i skrzynia biegów sprawna – pojazd bez ważnych badań technicznych

Cena Wywoławcza: 1500 zł

Urządzenie nr.3

  • Gilotyna mechaniczna do blachy – szerokość cięcia 2000mm. Napęd mechaniczny silnikiem elektrycznym 11KW. Uszkodzone łożysko ślizgowe wału napędowego oraz zamek uruchamiający (wypracowany) w głównym kole zębatym. Konstrukcja gilotyny z blach –płyt stalowych spawanych. Urządzenie  niesprawne.

Cena Wywoławcza: 3000 zł

Scroll to Top
Skip to content