Współpraca z Politechniką Warszawską

Filia w Płocku

W „Siedemdziesiątce” dużo się dzieje. Dbamy nie tylko o typowo szkolną edukację naszej młodzieży, ale też staramy się pobudzać jej zainteresowania kulturalne, sportowo – turystyczne, społeczne i zawodowe. Pragniemy, by uczniowie mieli możliwość rozwoju, by poznawali świat i śmiało spoglądali w przyszłość.  Wychodzimy zatem do teatru i do kina, uczestniczymy w projektach, konkursach, rajdach i turniejach, organizujemy zawody sportowe i wycieczki. Bardzo też cenimy sobie współpracę ze środowiskami akademickimi, szczególnie z Politechniką Warszawską, z którą związało się wielu naszych absolwentów.

Ostatnio, 26.10.2023r., w ramach XL Sympozjum AQUA w auli gmachu głównego przy ul. Łukasiewicza uczniowie klas czwartych i piątych technikum Zespołu Szkół Technicznych mieli przyjemność uczestniczyć w Jubileuszu 50 – lecia kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska w PW Filia w Płocku. To niezwykłe wydarzenie pozwoliło im zrozumieć, że każde zdarzenie i fakt są częścią osi czasu, która je poprzedza i trwa po nich. Uroczystość była okazją do wspomnienia historii, a także nakreślenia perspektyw rozwoju. Nie zabrakło więc licznych wystąpień i gratulacji. Chłopcy zatem mieli możliwość wysłuchania przemówień wielu zasłużonych osobistości: Prorektor dr hab. inż. Renaty Walczak, prof. uczelni, dra inż. Sławomira Grabarczyka, mgra inż. Mariana Portalskiego, dr inż. Bożeny Piątkowskiej oraz inauguracyjnego wykładu dra inż. Sławomira Torbusa „Woda – szeroko rozumiane źródło energii”.

Sporą atrakcją dla naszych uczniów okazała się też wizyta w Laboratorium Materiałoznawstwa Instytutu Mechanicznego. Z zaciekawieniem odwiedzili dwie ciekawie wyposażone pracownie, w których, spoglądając przez okulary różnych mikroskopów, przez chwilę mogli się poczuć jak studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Być może część naszych tegorocznych maturzystów powróci do tych pracowni już z indeksem w kolejnym roku akademickim. A może też z biegiem czasu niektórzy absolwenci ZST zasilą szeregi wykładowców Politechniki Warszawskiej? Bylibyśmy bardzo dumni. 

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w święcie PW.  Nestorom, pracownikom i studentom uczelni serdeczne gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Niech ten Jubileusz będzie motywacją do działania dla nich i dla naszych uczniów.

Scroll to Top
Skip to content