Władze stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki

Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Rutkowski

Wiceprezes Stowarzyszenia – Andrzej Bromka

Sekretarz Stowarzyszenia – Agnieszka Stańczyk-Jabłońska

Skarbnik Stowarzyszenia – Bogusław Franke

Członek Stowarzyszenia – Jarosław Czarnecki

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki

Iwona Tybuszewska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Potkański ­– wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Sroka – sekretarz Komisji Rewizyjnej

Scroll to Top
Skip to content