Rozdanie certyfikatów

Uroczyste rozdanie certyfikatów z praktyk zawodowych

w Sevilli w Hiszpanii dla grupy 1 i 2

 

Dnia 19 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu projektu  „Staż za granicą szansą na lepszy start na rynku pracy”  realizowanego w ramach Programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską oraz wręczenie uczestnikom projektu Certyfikatów Europass – Mobilność – dokumentów potwierdzających wiedzę i kwalifikacje nabyte w innym kraju europejskim oraz stanowiących przepustkę do polskich i europejskich rynków pracy.

W ramach 1 etapu projektu do Sevilli w Hiszpanii  wyjechała grupa 38 uczniów naszej szkoły z klas III o profilach kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik. Młodzież odbywała tam trzytygodniowe staże w hiszpańskich  przedsiębiorstwach w branżach spójnych z obranym przez siebie profilem kształcenia. Już we wrześniu 2019 wyrusza na staże następna grupa uczniów.

Wręczenie certyfikatów miało bardzo szczególna oprawę, gdyż tego dnia nastąpiło również  podpisanie umowy współpracy partnerskiej z naszą szkołą przez ORLEN Serwis S.A.   Sygnatariusze,  Pan Albert Kołodziejski- Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. oraz Pan Dariusz Tyburski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych  zadeklarowali pełną współpracę na rzecz szkolnictwa zawodowego, która przełoży się na rozwój społeczności lokalnej.

Pan Albert Kołodziejski Prezes Zarządu ORLEN Serwis S.A. mógł zobaczyć, iż szkoła kształci swych uczniów nie tylko w placówkach krajowych, ale stara się również nawiązywać kontakty z przedsiębiorstwami zagranicznymi, co oznacza  bogatszych w przyszłości o międzynarodowe doświadczenie zawodowe potencjalnych, przyszłych pracowników ORLEN S.A. , ludzi pewnych siebie, ufających własnym umiejętnościom. Zwiększy to również świadomość uczniów o potrzebie dalszej edukacji i rozwoju.

Obydwaj panowie  zgodnie podkreślili, że zdobywanie nowych, międzynarodowych doświadczeń zawodowych, wzbogacanie świadomości branżowej, oraz poznawanie nowoczesnych technologii daje uczniom szansę na lepszy start w przyszłym życiu zawodowym.

 

Scroll to Top
Skip to content