Umowy o współpracy z CNH Industrial Polska

Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Płocku a CNH Industrial Polska.

Dnia 1 września 2022r. podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 podpisano umowę o współpracy patronackiej pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Płocku reprezentowanym przez dyrektora Pana Dariusza Tyburskiego a CNH Industrial Polska sp. z o.o. reprezentowanym przez dyrektora pana Leszka Kaczmarka oraz dyrektora ds. zasobów ludzkich pana Pawła Tomaszewskiego. Zakład pracy objął patronatem nowo powstałą klasę: technik spawalnictwa (1Ts).  W ramach umowy będą organizowane miesięczne praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne uczniów. Szkoła zobowiązała się do merytorycznego wsparcia przy realizowanych w zakładzie projektach, opiniowania tematów i realizowanych prac, wykonywania specjalnych projektów, organizowania szkoleń dla pracowników CNHI.

Scroll to Top
Skip to content