Technik robotyk

Ogólna charakterystyka zawodu

Zawód technik robotyk to nowy zawód w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego od 2021r., stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na średni personel techniczny, w pełni odpowiadający oczekiwaniom szerokiej grupy pracodawców w zakresie uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki zautomatyzowanych linii produkcyjnych ze stanowiskami zrobotyzowanymi. Technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości.

Technik robotyk to specjalista w zakresie montowania, uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów, czytania szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów oraz programowania robotów przemysłowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami na wysokim poziomie
z mechaniki, informatyki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki i programowania, którymi posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych.

Jako technik robotyk możesz podjąć pracę w:

 • firmach i instytucjach wykorzystujących systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny),
 • firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem
  i eksploatacją systemów automatyki i robotyki,
 • firmach oferujących systemy automatyki i robotyki,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy,
 • jednostkach związanych z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki
  i robotyki.

Technik robotyk może być zatrudniony na stanowiskach:

 • programista robotów przemysłowych,
 • konserwator i serwisant robotów,
 • monter i operator systemów robotyki,
 • projektant systemów sterowania.

Ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik robotyk stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, automatyków i robotyków, elektryków, mechaników i elektroników.

Scroll to Top
Skip to content