Technik Programista z wykorzystaniem AI

Technik programista

Opis kierunku

Kierunek technik programista z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI) stanowi fascynującą ścieżkę rozwoju dla osób zainteresowanych komputerami oraz przedmiotami ścisłymi. Programowanie AI umożliwia tworzenie zaawansowanych rozwiązań, takich jak inteligentne systemy, chatboty czy algorytmy przetwarzania danych.

Uczniowie na tym kierunku zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania baz danych, tworzenia stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Uczą się używania różnych języków programowania, takich jak Python, C++, JavaScript, czy PHP, aby móc efektywnie rozwiązywać problemy z wykorzystaniem AI.

Technik programista z AI nie tylko pisze kod, ale także interpretuje rzeczywistość przy użyciu języka programowania, kreując innowacyjne rozwiązania dla różnych dziedzin życia, takich jak medycyna, biznes czy edukacja. Jego umiejętności są nie tylko cenione, ale wręcz niezbędne w dzisiejszym świecie, w którym sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę.

Przyszłość tego zawodu wydaje się obiecująca, ponieważ rozwój AI jest kluczowy dla wielu branż i sektorów gospodarki. Dlatego też nauka na kierunku technik programista z zastosowaniem AI nie tylko otwiera drogę do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach technicznych, ale daje także możliwość rozpoczęcia fascynującej drogi zawodowej w świecie technologii.

W kontekście zaawansowanych elementów sztucznej inteligencji, rozwój umiejętności programistycznych staje się jeszcze bardziej wartościowy, umożliwiając tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które mogą zmieniać sposób, w jaki ludzie komunikują się, pracują i korzystają z technologii.

Zespół Szkół Technicznych w Płocku jest jedyną placówką publiczną w regionie płockim, która kształci uczniów w zawodzie technika programisty z AI. Szkoła współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami specjalizującymi się we wdrażaniu oraz rozwoju sztucznej inteligencji co stanowi istotny element realizacji tego zawodu.

Absolwenci kierunku technik programista z AI w Zespole Szkół Technicznych w Płocku mają duży wybór ścieżek dalszego rozwoju. Szczególną uwagę warto zwrócić na Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, która sprawuje patronat dydaktyczny nad tym zawodem w naszej szkole i oferuje unikalną możliwość kontynuacji nauki na nowo otwartym kierunku dla potrzeb przemysłu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w informatyce.

Uczniowie będą mogli zdobyć następujące kwalifikacje

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

  • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
  • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
  • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.
Scroll to Top
Skip to content