Technik mechanik

Ogólna charakterystyka zawodu

Zawód technika mechanika obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.

Technik mechanik posiada ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami
i urządzeniami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, urządzenia spawalnicze, dźwignice, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki.

Perspektywy zawodowe

Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie:

  • w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej
  • w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej
  • na różnych stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn
  • jako przedstawiciel handlowy.
Scroll to Top
Skip to content