Technik mechanik 311504

Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 –  kl. 1B2

Zawód: technik mechanik 311504

 

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się
o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym
  w branżowej szkole II stopnia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

Na lata szkolne 2021/2022–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 

Branżowa szkoła II stopnia jest adresowana do absolwentów z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w kwalifikacjach:

 • 17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • 19. Użytkowanie obrabiarek skrawających – zawód: operator obrabiarek skrawających
 • 20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi – zawód: ślusarz

Ogólna charakterystyka zawodu

Zawód technika mechanika obejmuje takie zagadnienia, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac, jakie mogą wykonywać technicy mechanicy, jest więc olbrzymi.

Technik mechanik posiada ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z maszynami
i urządzeniami takimi jak: obrabiarki do obróbki metali, maszyny do obróbki plastycznej, urządzenia spawalnicze, dźwignice, przenośniki, silniki, pompy, sprężarki.

Absolwent uzyska także wykształcenie średnie i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.

Perspektywy zawodowe

Jako technik mechanik znajdziesz zatrudnienie:

 • w zakładach produkcyjnych i usługowych branży mechanicznej
 • w zakładach i firmach branży elektrycznej, elektronicznej, spożywczej, lotniczej, górniczo-hutniczej, stoczniowej, budowlanej i transportowej
 • na różnych stanowiskach związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą jakości, organizacją i nadzorowaniem produkcji, konserwacją i naprawami maszyn
 • jako przedstawiciel handlowy.

 

Jedna myśl na temat “Technik mechanik 311504

Komentarze są wyłączone.

Skip to content