Otwarcia Płockiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych (PODiDZ)