Staż w ORLEN Serwis

W lipcu i sierpniu swój staż w ORLEN Serwis odbyło 3 uczniów z naszej szkoły. Stażyści oprócz zapoznania się z codzienną pracą na wydziałach w branżach: maszyn wirujących, elektrycznej, automatycznej i mechanicznej, wzięli udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach w Centrum Szkoleniowym ORLEN.

Bartłomiej i Błażej, mechatronicy z Zespół Szkół Technicznych „70” w Płocku podkreślili, że: „Istotne znaczenie miał Dzień zapoznawczy, gdyż dał nam orientację w topografii Zakładu Produkcyjnego ORLEN. Atutem stażu była możliwość zaznajomienia się z maszynami do wykonywania prób ciśnieniowych oraz nabycie praktycznych umiejętności, takich jak sprawdzenie działania zaworu. Staż był dla nas fajną przygodą i spędzeniem wakacyjnego czasu w niekonwencjonalny sposób”.

Stażyści dowiedzieli się jak właściwie przygotować się do rekrutacji, odbyli szkolenie z obsługi testerów: TAZR do automatów SZR/PPZ oraz Omicron CMC356, a także poznali zagadnienia związane z inżynierią odwrotną i drukiem 3D.

Podczas dnia specjalnego odbyło się spotkanie stażystów z Płocka, Włocławka i Trzebini, dzięki czemu wszyscy mieli okazję się poznać, wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami o pobycie w spółce.

Jesteśmy przekonani, że stażyści efektywnie odbyli zajęcia na wydziałach ORLEN Serwis, poszerzyli swoje umiejętności praktyczne oraz nabrali cennego doświadczenia, co pozwoli im łatwiej rozpocząć karierę zawodową.

Scroll to Top
Skip to content