Staż w ORLEN Serwis

W lipcu i sierpniu swój staż w ORLEN Serwis odbyło 3 uczniów z naszej szkoły. Stażyści oprócz zapoznania się z codzienną pracą na wydziałach w branżach: maszyn wirujących, elektrycznej, automatycznej i mechanicznej, wzięli udział w specjalnie przygotowanych szkoleniach w Centrum Szkoleniowym ORLEN.

Bartłomiej i Błażej, mechatronicy z Zespół Szkół Technicznych „70” w Płocku podkreślili, że: „Istotne znaczenie miał Dzień zapoznawczy, gdyż dał nam orientację w topografii Zakładu Produkcyjnego ORLEN. Atutem stażu była możliwość zaznajomienia się z maszynami do wykonywania prób ciśnieniowych oraz nabycie praktycznych umiejętności, takich jak sprawdzenie działania zaworu. Staż był dla nas fajną przygodą i spędzeniem wakacyjnego czasu w niekonwencjonalny sposób”.

Stażyści dowiedzieli się jak właściwie przygotować się do rekrutacji, odbyli szkolenie z obsługi testerów: TAZR do automatów SZR/PPZ oraz Omicron CMC356, a także poznali zagadnienia związane z inżynierią odwrotną i drukiem 3D.

Podczas dnia specjalnego odbyło się spotkanie stażystów z Płocka, Włocławka i Trzebini, dzięki czemu wszyscy mieli okazję się poznać, wymienić doświadczeniami i spostrzeżeniami o pobycie w spółce.

Jesteśmy przekonani, że stażyści efektywnie odbyli zajęcia na wydziałach ORLEN Serwis, poszerzyli swoje umiejętności praktyczne oraz nabrali cennego doświadczenia, co pozwoli im łatwiej rozpocząć karierę zawodową.

Skip to content