Malta – sprawozdanie dyrektora

Sprawozdanie Dyrektora ZST – uczestnika kursu języka angielskiego na Malcie

Udział w kursie miał miejsce dzięki projektowi POW ER pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838 realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

W dniach 12-23 lipca 2021 r. brałem udział w bezpłatnym kursie językowym, który odbył się w Alpha School of English w St. Paul’s Bay na Malcie. Kurs pod nazwą „English language development for teachers & school staff” jak nazwa wskazuje przeznaczony był dla nauczycieli i pracowników szkoły. Obejmował 60 godzin lekcyjnych dla grupy składającej się z 8 osób. Ja uczestniczyłem w grupie składającej się z nauczycieli z polskich szkół oraz jednej uczestniczki ze szkoły czeskiej. O przynależności do grupy decydował test kwalifikacyjny. Nauka odbywała się w godzinach 9.00-14.30 przez 10 dni roboczych w salach lekcyjnych, które były wyposażone w klimatyzację, tablicę interaktywną, projektor multimedialny, komputer. Na zajęciach uczestnicy otrzymywali materiały do ćwiczeń przygotowane przez lektora.

Na pierwszych zajęciach każdy z uczestników przedstawił się, opowiadał skąd pochodzi, w jakiej szkole pracuje, prezentował swoje zainteresowania, rodzinę. Mówił o położeniu miasta, w którym mieszka, jego historii, zabytkach, przemyśle. Rozmawialiśmy o edukacji w kraju, z którego pochodzimy.
O problemach z jakimi zmaga się szkoła.

Kolejne zajęcia polegały na przypomnieniu podstawowych wiadomości z zakresu języka angielskiego (gramatyki, słownictwa, pisanie, czytaniu, słuchaniu, mówieniu). Podczas kursu pracowaliśmy
z gotowymi tekstami dotyczącymi znanych postaci z polityki, gospodarki, sztuki. Do przekazanych tekstów wyszukiwaliśmy w Internecie informacje o osobach podobnych lub przeciwstawnych. W tym wypadku często pracowaliśmy w podgrupach dwuosobowych przez około 10 minut a następnie każdy uczestnik prezentował swoje wyniki. Po  czym następowała dyskusja (zadawaliśmy i odpowiadaliśmy na pytania prowadzącego i innych osób z grupy).

W trakcie kursu odbyły się dwie wycieczki. Pierwsza do Rabatu i Mdiny. Każdy uczestnik musiał we własnym zakresie, dowolnym środkiem transportu dostać się do wyznaczonego celu, wykonać plan zwiedzania, wrócić do miejsca zamieszkania i napisać około 200 słów sprawozdania z wycieczki. Druga wycieczka była już z przewodnikiem po miejscowości, w której mieszkaliśmy. Na niej poznaliśmy historię Malty, zabytki St. Paul’s Bay oraz zwiedziliśmy Narodowe Akwarium Malty. Z tej wycieczki również sporządzaliśmy sprawozdanie.

Na kolejnych zajęciach każdy uczestnik prezentował własne sprawozdania. Słuchaliśmy
i uzupełnialiśmy słownie informacje przekazywane przez kolegów i koleżanki.

Na zakończenie kursu otrzymałem certyfikat ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym
i zrealizowaniem wszystkich założonych celów.

Uważam, że mój udział w kursie wiele wniósł dobrego dla mnie samego jak i mojej pracy zawodowej. Miałem codzienny kontakt z językiem angielskim, dzięki któremu rozwinąłem umiejętności komunikacji. Kurs zwiększył moją pewność i zmniejszył obawy posługiwania się językiem obcym.

Mam nadzieję, że udział w takim kursie nie będzie ostatnim. Kurs zmobilizował mnie do dalszej nauki
i doskonalenia języka angielskiego.

Dariusz Tyburski

Scroll to Top
Skip to content