Spotkanie z przedstawicielami PW

30 listopada 2023r. w Zespole Szkół Technicznych w Płocku odbyło się spotkanie uczniów klas czwartych i piątych technikum z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej – Filii w Płocku. Gości przywitał wicedyrektor Szkoły Tomasz Kiciński. Następnie dr inż. Łukasz Gościniak i dr inż. Andrzej Pankowski przedstawili ofertę kształcenia na studiach I stopnia oraz ofertę projektu edukacyjnego: Politechnika dla Ciebie polegającego na realizacji bezpłatnych wykładów, pokazów i warsztatów realizowanych zarówno na terenie Politechniki Warszawskiej w Płocku, jak i w siedzibach szkół w celu zainteresowania uczniów zagadnieniami technicznymi i ekonomicznymi oraz wskazania praktycznych aspektów nauki

Scroll to Top
Skip to content