Spotkanie informacyjne – Sevilla

Spotkanie informacyjne z uczestnikami stażu wyjeżdżającymi do Sewilli oraz z ich rodzicami

W ramach przygotowań do wyjazdu w dniu 27.04.2022r. zorganizowano spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej, rodzice oraz uczniowie technikum o profilach kształcenia: technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk, technik fotografii i multimediów oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, a także  nauczyciele opiekujący się uczniami podczas pobytu za granicą. Omówiono szczegółowo program stażu, regulamin pobytu za granicą, zadania dodatkowe, które młodzież będzie realizowała podczas pobytu na praktykach oraz sposób ich realizacji. Wyjaśniono wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w międzyczasie, udzielono ostatnich wskazówek i przestróg. Podano także szczegóły wyjazdu, zwrócono uwagę na różnice kulturowe, czas pracy. Podsumowaniem spotkania było podpisanie z uczestnikami projektu i ich rodzicami niezbędnej dokumentacji dotyczącej wyjazdu jak i regulaminy praktyki zagranicznej.

Scroll to Top
Skip to content