Spotkanie informacyjne – Malaga 2023

Spotkanie informacyjne z uczestnikami stażu wyjeżdżającymi do Malagi oraz z ich rodzicami

W dniu 17 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla rodziców oraz uczniów wyjeżdżających na czterotygodniowy staż zagraniczny do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu „Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w programie Erasmus+. Uczestnikami staży są uczniowie w zawodach technik mechatronik, technik informatyk oraz technik fotografii.

Na spotkaniu przedstawiono ideę programu Erasmus+, organizację wyjazdu, program stażu oraz regulamin pobytu u rodzin goszczących. Rodzice podpisali wymagane dokumenty jak umowy, porozumienia, regulamin stażu, w którym zawarte są wszystkie informacje oraz regulacje prawne dotyczące przebiegu stażu. Uczestników spotkania zapoznano z miejscami pracy uczniów, w których będą odbywali staż zawodowy i sposobami kontaktowania w czasie pobytu za granicą. Przedstawione zostały warunki bytowe i krótki opis miejscowości, w której będą przebywać uczniowie, a także krótko przybliżono mentalność Hiszpanów. Poruszony został temat dyscypliny pracy i zachowania zarówno w miejscach odbywania stażu jak i podczas całego pobytu w Maladze. Podczas rozmowy rodzice pytali o szczegóły dotyczące wyjazdu oraz pobytu w Hiszpanii. Dziękujemy rodzicom za udział w zebraniu.

Scroll to Top
Skip to content