Spotkanie informacyjne Lizbona

Spotkanie informacyjne z uczestnikami stażu wyjeżdżającymi do Lisbony oraz z ich rodzicami

W ramach przygotowań do wyjazdu  w dniu 01.02.2022r. zorganizowano spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kadry zarządzającej, rodzice oraz uczniowie technikum o profilach kształcenia: technik mechanik i mechatronik, a także nauczyciele opiekujący się uczniami podczas pobytu za granicą. Omówiono szczegółowo program stażu, regulamin pobytu za granicą, zadania dodatkowe, które młodzież będzie realizowała podczas pobytu na praktykach oraz sposób ich realizacji. Wyjaśniono wszystkie wątpliwości, które pojawiły się w międzyczasie, udzielono ostatnich wskazówek i przestróg. Podano także szczegóły wyjazdu, zwrócono uwagę na różnice kulturowe, czas pracy. Podsumowaniem spotkania było podpisanie z uczestnikami projektu i ich rodzicami niezbędnej dokumentacji dotyczącej wyjazdu jak i regulaminy praktyki zagranicznej.

Skip to content