Śladami płockiego gotyku

Uczniowie klasy I Ts wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Dębowskim odbyli wycieczkę po starym mieście w Płocku – „Śladami płockiego gotyku”.

Wcześniej na lekcjach historii zapoznali się z cechami charakterystycznymi gotyku oraz najważniejszymi budowlami tego stylu w Europie i Polsce.

Na wycieczce mogli naocznie zobaczyć kościoły, kamienice, wieże zamku oraz baszty w stylu gotyckim. Uczniowie zapisywali informacje o zwiedzanych budowlach w notatnikach.

Zwiedzane obiekty:

1. Kościół Św. Dominika z 1234 r. ufondowany przez Konrada Mazowieckiego.

2. Dom pod Trąbami z XIV w., który stanowił część gotyckich murów obronnych Płocka. Dawna płocka kanonia.

3. Bazylika katedralna w Płocku jedna z pięciu najstarszych katedr w Polsce. Konsekrowana w 1144 roku. Z gotycką fasadą i wieżami. Pochowani są tu w kaplicy królewskiej między innymi: Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Bolesław Kędzierzawy i Konrad Mazowiecki.

4. Zamek książąt mazowieckich wzniesiony w początkach XIV w. przez Bolesława II Mazowieckiego i rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Zachowały się z niego Wieże Zegarowa i Szlachecka.

4. Kamienica gotycka z XV wieku dawna kanonia. Obecnie siedziba Towarzystwa Naukowego Płockiego.

5. Dawna Kolegiata Św. Michała z XII wieku. Przy kolegiacie powstała 1180 r. szkoła typu „trivium”. W XV wieku dobudowano gotycką wieżę.

6. Pomnik Bolesława Krzywoustego.

7. Baszta obronna na ulicy Zduńskiej z XIV wieku z czasów Kazimierza Wielkiego.

8. Mur obronny wybudowany za panowania Kazimierza Wielkiego, który miał 9 metrów wysokości i 2 metry grubości. Liczył 1900 metrów długości.

Scroll to Top
Skip to content