Rekrutacja – Grecja

31 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego w składzie:

  • inż. Dariusz Tyburski- dyrektor szkoły – przewodniczący komisji rekrutacyjnej;
  • mgr Joanna Szatkowska – szkolny koordynator projektu;
  • mgr Marta Marek – Głowacka –  z-ca koordynatora, nauczyciel j. niemieckiego
  • mgr Małgorzata Szczepańska – nauczyciel j. angielskiego
  • Joanna Puzio – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • mgr Maciej Mahlik – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • mgr Aleksander Zalewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych
  • mgr Rafał Gąsiorowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

Po analizie formularzy rekrutacyjnych spełniających wymogi formalne, Zespół Rekrutacyjny podjął decyzję o utworzeniu listy zakwalifikowanych uczestników 5 grupy projektu na 4-tygodniowe staże zawodowe do Nei Pori w Grecji w terminie 16.04.2023 – 13.05.2023r. Lista zakwalifikowanych uczestników programu (wraz z listą rezerwową) znajduje się na stronie internetowej szkoły

Scroll to Top
Skip to content